Rewitalizacja Hali Targowej w Gdańsku

Wróć do wszystkich klientów

Hala Targowa w Gdańsku przejdzie gruntowną rewitalizację

HAGAP, spółka należąca do grupy Apsys, specjalizującej się w budowie i zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i znanej z udanych rewitalizacji zabytków, złożyła wniosek o pozwolenie na budowę, dotyczący Hali Targowej w Gdańsku. Hala zostanie odnowiona, elementy historyczne znacznie lepiej wyeksponowane, a zielony rynek i świeże produkty nadal dostępne dla mieszkańców. Koszt inwestycji to 141 mln zł.

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest jednym z warunków finalizacji umowy przedwstępnej między Apsys Polska, a spółką Kupcy Dominikańscy (prywatna spółka posiadająca nieruchomość od 2000 r.), zawartej w marcu 2022. Do tego momentu Hala pozostaje własnością Kupców Dominikańskich i będzie funkcjonować tak jak dotychczas.

Inwestor uzyskał pozwolenie na rewitalizację obiektu wydane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uzgadnianie szczegółów z konserwatorem trwało ponad półtora roku.

Perła odzyska blask

Hala stanie się miejscem spotkań, których motywem przewodnim będzie sztuka kulinarna. Planowane są w niej restauracje z obsługą kelnerską, stoiska z szerokim wyborem dań kuchni międzynarodowej, zaprojektowane w formie food-hall. Na poziomie –1 oraz na Zielonym Rynku utrzymana zostanie sprzedaż świeżych produktów od lokalnych dostawców.

Wnętrze Hali przejdzie gruntowną rewitalizację, która obejmie m.in. podkreślenie oryginalnej konstrukcji budynku i atrakcyjną ekspozycję elementów historycznych – zwłaszcza pozostałości po romańskim kościele.

Dziedzictwo tego miejsca zostanie podkreślone w atrakcyjny sposób – część muzealna zostanie podkreślona światłem i niezwykłymi formami, odrestaurowane zostaną również historyczne kioski wewnątrz hali. Ponadto wprowadzone zostaną nowoczesne rozwiązania technologiczne, które przybliżą historię miejsca. Autorem projektu wnętrza jest Boris Kudlička, znany scenograf i projektant, od lat związany z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie.

Obok codziennych zakupów i niecodziennych kulinariów, oferta zrewitalizowanej Hali zostanie wzbogacona o programy działań stworzone z myślą o zróżnicowanych potrzebach społecznych. Znajdzie się tu miejsce na wystawy i przedstawienia, wyjątkowe warsztaty oraz spotkania z ludźmi kultury i sztuki.

– Chcemy oddać mieszkańcom piękny, historyczny obiekt w nowej odsłonie – mówi Katarzyna Dziurnikowska – dyrektorka ds. Inwestycji w Apsys Polska. – Będzie to miejsce spotkań, w którym motywem przewodnim będzie jedzenie, ale planujemy również atrakcyjny program kulturalny. Do współpracy zaprosimy przedstawicieli środowiska artystycznego oraz pasjonatów, którzy pomogą podkreślić gdański charakter miejsca. Chcemy, by hala budziła podziw mieszkańców, turystów, pasjonatów historii i architektury.

Dla otoczenia

Nowy charakter hali nie powinien być bardziej odczuwalny przez sąsiedztwo niż obecnie – wszelkie wydarzenia będą miały miejsce wewnątrz obiektu, a teren na zewnątrz będzie doświetlony i monitorowane. Zachowane zostaną ulubione przez mieszkańców zielone stoiska z warzywami, owocami, kwiatami, a wewnątrz będzie można zaopatrzyć się w świeże produkty spożywcze.

- Zadbamy też o takie szczegóły jak klimatyzowane pomieszczenie na odpady – aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów. Nie będziemy też stosować jednorazowych naczyń, co zredukuje negatywny wpływ na środowisko i zmniejszy ilość śmieci – mówi Katarzyna Dziurnikowska. – Wydarzenia będziemy realizować wewnątrz obiektu, wiele z nich będzie adresowanych po prostu do mieszkańców okolicznych kamienic. Widzimy tu miejsce dla spotkań z ciekawymi ludźmi czy np. turniejów planszówkowych. Zależy nam, aby sąsiedzi odwiedzali nas z przyjemnością.

Zrównoważone podejście

Rewitalizacja budynku zostanie przeprowadzona z zastosowaniem zielonych technologii, poprawiona zostanie także efektywność energetyczna hali. Wykorzystane zostaną innowacyjne rozwiązania podnoszące wydajność obiegu chłodniczego oraz pozwalające na wykorzystanie produkowanego ciepła m.in. do podgrzewania wody użytkowej i ogrzania powietrza wewnątrz hali.

Hala zostanie wyposażona w rozwiązania o niskim zużyciu energii elektrycznej (np. windy). We wszystkich toaletach znajdą się urządzenia optymalizujące wykorzystanie wody. Pojawi się system BMS zarządzający sterowaniem wentylacją i oświetleniem poprawiający komfort odwiedzających oraz obniżający koszt oszczędności energii.

O inwestorze

Apsys jest pasjonatem kreowania przestrzeni miejskich oraz rozwijania sektora nieruchomości handlowych i wielofunkcyjnych od momentu powstania w 1996 roku. W tym czasie rozwinął dogłębną wiedzę o miastach, ich dynamice i potrzebach mieszkańców. 

Apsys dysponuje szerokim doświadczeniem w realizacjach zarówno w Polsce, jak i we Francji m.in. wielokrotnie nagradzanej, największej rewitalizacji miejskich obiektów poprzemysłowych w Europie – przekształcenia zdewastowanego, XIX-wiecznego włókienniczego kompleksu fabrycznego Manufaktura w Łodzi w tętniące życiem, przesiąknięte historią centrum miasta. 

Innym przykładem jest przeprowadzona we współpracy z pracownią Jean-Paul Viguier całościowa renowacja XVIII wiecznego kompleksu budynków dawnej siedziby francuskiej partii socjalistycznej Dix Solferino w Paryżu i przekształcenie ich w zespół prestiżowych biur z wyjątkową przestrzenią do pracy. 

Apsys Polska ma doświadczenie w obszarze tworzenia i prowadzenia atrakcyjnych przestrzeni gastronomicznych – to. np. poznański Food Fyrtel www.foodfyrtel.eu. 

Więcej informacji o spółce na www.apsys.pl.

 

Rewitalizacja Hali Targowej w Gdańsku  

Projekt rewitalizacji Hali Targowej w Gdańsku ma na celu stworzenie wyjątkowego miejsca na mapie Gdańska. Motywem przewodnim będzie sztuka kulinarna, ale będzie to też miejsce spotkań i załatwiania codziennych spraw lokalnej społeczności. W hali będzie można zaopatrzyć się świeże produkty, a na zewnętrznym Rynku Zielonym – warzywa, owoce i kwiaty. Będzie to wreszcie miejsce spotkania z gdańską historią – wyjątkową i różnorodną na przestrzeni wieków. 

Rewitalizacja pozwoli na podkreślenie oryginalnej konstrukcji budynku, odrestaurowanie historycznych kiosków i atrakcyjna ekspozycja elementów historycznych – zwłaszcza pozostałości po romańskim kościele. Autorem projektu wnętrza jest Boris Kudlička, znany scenograf, architekt i projektant, od lat związany z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie. 

W hali odbywać się będą wydarzenia adresowane zarówno do lokalnej społeczności, jak i turystów. Będą to m.in. przedstawienia, wystawy, warsztaty, spotkania z ludźmi sztuki i kultury. 

W uzgodnieniu z konserwatorem zabytków przy rewitalizacji zostaną wykorzystane ekologiczne rozwiązania takie jak energooszczędne oświetlenie, energooszczędne windy i inne urządzenia, certyfikowane drewno, niskoemisyjne materiały wykończeniowe, sanitariaty o niskim zużyciu wody czy naczynia wielokrotnego użytku (bez jednorazówek) we wszystkich punktach gastronomicznych. 

Inwestorem jest HAGAP, spółka z grupy APSYS, specjalizującej się w budowie i zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi.  Łączny koszt projektu wyniesie 141 mln PLN.  

Spółka HAGAP wejdzie w posiadanie nieruchomości na mocy umowy przedwstępnej zawartej ze spółką Kupcy Dominikańscy sp. z o.o, prywatnej firmy będącej obecnie właścicielem hali. Umowę zawarto w marcu 2022 r. Warunkiem finalizacji umowy jest spełnienie przez inwestora wszystkich wymogów w niej zawartych, w tym – uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę.