Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Wróć do wszystkich klientów

EPEC: prawie 450 osób skorzystało z działań spółki w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej aktywnie angażuje się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W październiku i w listopadzie spółka zrealizowała dwa projekty o tematyce ekologicznej. Były to zajęcia w elbląskich szkołach podstawowych oraz warsztaty dla mieszkańców Elbląga. W obu projektach wzięło udział łącznie prawie 450 uczestników.

O cieple i nie tylko w elbląskich szkołach

Lekcje “Ciepły Elbląg” zostały przeprowadzone w ośmiu szkołach podstawowych w łącznie 12 klasach. W zajęciach wzięło udział 290 uczniów. Ich celem było nauczenie dzieci poprawnych zachowań w zakresie ochrony środowiska oraz pokazanie, że nawet drobne nawyki mogą wpłynąć na naszą planetę.

- Edukacja dzieci ma ogromne znaczenie dla naszej przyszłości. Chcąc zadbać o świadomość najmłodszych w kwestiach ekologii, uczyłyśmy poprawnych zachowań, tworząc dobre nawyki na przyszłość. Także w obszarze racjonalnego korzystania z energii. Jest to tym bardziej ważne, że to właśnie dzieci będą przyszłymi konsumentami energii - mówi Anna Żuraw specjalistka ds. inwestycji i remontów z EPEC, która prowadziła zajęcia.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów oraz nauczycieli. Uczestnicy lekcji zapoznali się z tematyką energii cieplnej w życiu codziennym oraz z tym, dlaczego musimy dbać o środowisko naturalne.

- Projekt miał na celu rozwijanie ekologicznej świadomości wśród dzieci, wzbogacenie wiedzy na temat oszczędzania ciepła, jak również zrozumienie procesu produkcji ciepła i ciepłej wody – dodaje Edyta Jastrzębska, młodsza specjalistka z Biura Organizacji i Komunikacji, która również była zaangażowana w projekt.

Cel: wyrobić ekologiczne nawyki

EPEC we współpracy z Biblioteką Elbląską zorganizował dwa warsztaty ekologiczne, których celem było promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Elbląga.

Spotkania odbyły się 18 i 22 listopada. Pierwsze z nich przyciągnęło prawie 50 osób - rodzin z dziećmi. Uczestnicy zajęć ozdabiali bawełniane torby wielokrotnego użytku oraz uczestniczyli w grach edukacyjnych.

- Świetnie sprawdziła się formuła równolegle toczących się aktywności. W oczekiwaniu na miejsce przy malowaniu lub wyschnięciu toreb uczestnicy przychodzili i grali w gry - powiedział Mateusz Paradowski, koordynator warsztatów z Biblioteki Elbląskiej. - Dzieciom podobały się gry, które były przestrzenne, takie jak Rok w lesie, gry o pszczołach czy mrówkach.

Drugie spotkanie odbyło się w środę 22 listopada i skierowane było do osób dorosłych. Tematyką przewodnią było niemarnowanie żywności. W warsztatach wzięło udział 85 osób, m.in. z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych, ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu (klasa 7), uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym z Elbląga oraz z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Warsztaty przygotowali i poprowadzili Pani Barbara Bukowska oraz uczniowie klasy 2 Zespołu Szkół Gospodarczych. Oprócz pogadanki i pokazu była możliwość spróbowania przygotowanych w duchu zero waste potraw: pesto z pietruszki i słonecznika, octu jabłkowego (z obierek), komputu z jabłek oraz cieszących się największym powodzeniem bajaderek, które powstały z czerstwego ciasta, czekolady, dżemów i bakalii.

Działania EPEC w obszarze CSR to również wspieranie elbląskich klubów sportowych, zbiórki na rzecz instytucji charytatywnych oraz współpraca z lokalnymi organizacjami takimi jak Hospicjum Elbląskie, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu, Regionalne Centrum Wolontariau czy Stowarzyszenie Fabryka Dobra.

***

O EPEC

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu. Dysponuje siecią o łącznej długości prawie 200 km, zasilającą 2024 węzły cieplnych. Ponad połowa sieci jest w technologii preizolowanej. Wszystkie węzły ciepłownicze są wyposażone w układy regulacji automatycznej, firma wdrożyła także system zdalnego odczytu liczników ciepła. 

W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln złotych ze środków unijnych.    

EPEC jest właścicielem ciepłowni węglowej „Dojazdowa” o mocy 40 MW, co pozwala na pokrycie ok. 20-25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną.  

Przedsiębiorstwo zatrudnia 173 pracowników.