Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Wróć do wszystkich klientów

Dotacje na ekologiczne ciepło. Dołącz swój budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej i skorzystaj z dofinansowania

Mieszkanki i mieszkańcy Elbląga mogą skorzystać z dotacji Urzędu Miejskiego w Elblągu na podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie wynosi 2500 zł w przypadku domku jednorodzinnego lub 1000 zł w przypadku mieszkania w bloku. 

Pula dofinansowania na rok 2021 to aż 300 tys. zł. Warto pospieszyć się, aby już tej jesieni skorzystać z dotacji i ekologicznego ciepła. Dotację ufundowało Miasto Elbląg, pochodzi ona z budżetu miasta i jest niezależna od innych funduszy wspierających ochronę środowiska.

Dlaczego warto przyłączyć się do sieci ciepłowniczej?

Miejska sieć ciepłownicza w Elblągu, zarządzana przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, zapewnia mieszkańcom ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową. Jest to wygodne rozwiązanie - od odbiorcy nie wymaga praktycznie żadnego zaangażowania. Co więcej, za pomocą automatyki pogodowej może być dostępne przez cały rok, w zależności od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz.

Ciepło sieciowe jest bardziej ekologiczne niż ciepło wytworzone w punktach indywidualnych. Jego produkcja kontrolowana jest przez instytucje środowiskowe, dzięki czemu ograniczone są szkodliwe emisje. Zmodernizowana sieć pozwala na uniknięcie strat ciepła podczas jego dystrybucji.

Podłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej to zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców domu czy lokalu, w którym wymienione zostanie źródło ogrzewania. Znikają bowiem zagrożenia związane z zatruciami czy pożarami i nie trzeba kupować czujników wykrywających np. czad.

Przyłączenie do m.s.c. w Elblągu - krok po kroku

Najlepszym rozwiązaniem na ekologiczne ogrzewanie jest przyłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zarządza nią EPEC - firma lokalna i zatrudniająca fachowców w dziedzinie instalacji ciepłowniczych. Przyłączając się do ciepła sieciowego można jednocześnie skorzystać z dofinansowania z Urzędu Miejskiego. Dotacja obejmuje częściowe pokrycie poniesionych wydatków na realizację wymiany ogrzewania, w tym np. wymianę instalacji wewnętrznej czy wymianę grzejników.

Jak to zrobić krok po kroku?

  1. Skontaktuj się z EPEC - pracownicy EPEC odpowiedzą na pytania dotyczące możliwości podłączenia obiektu do m.s.c.
  2. Wypełnij wniosek o przyłączenie. W razie wątpliwości konsultanci EPEC pomogą w tym procesie.
  3. Uzyskaj warunki technicznie na przyłączenie. Po otrzymaniu wniosku, EPEC przeprowadzi analizę techniczną możliwości podłączenia danego obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jeśli jesteś właścicielem mieszkalnego budynku jednorodzinnego, to jest to dokument niezbędny do złożenia wniosku o dotację w  Urzędzie Miejskim. Wraz z warunkami otrzymasz projekt umowy przyłączeniowej.
  4. Złóż wniosek o dofinansowanie do Urzędu Miejskiego w Elblągu. Pamiętaj o wymaganych załącznikach.
  5. Przejdź procedurę przyznania dotacji w UM. Uzyskaj dofinansowanie zgodnie z wytycznymi Urzędu Miejskiego, zawartymi w regulaminie udzielania dofinansowań na likwidację systemów ogrzewania opartego na paliwie stałym.
  6. Podpisz z EPEC umowę o przyłączenie. Konsultanci EPEC udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące spraw ekonomicznych i technicznych dotyczących umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
  7. Zleć opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej. Na podstawie wydanych warunków technicznych przyłączenia oraz zapisów wynikających z umowy o przyłączenie musi zostać przygotowany i uzgodniony projekt. Może to wykonać EPEC lub zewnętrzna firma projektowa.
  8. Zgłoś odbiór techniczny i podpisz umowę na dostawę ciepła. Rozpoczęcie dostawy ciepła następuje w uzgodnionym terminie, po podpisaniu protokołu odbioru prac oraz umowy na dostawę ciepła.
  9. Otrzymaj zwrot dofinansowania w Urzędzie Miejskim. Rozliczenie inwestycji i zwrot środków z dofinansowania przez urząd miejski następuje na zasadach określonych w regulaminie dofinansowania, po zgłoszeniu zakończenia realizacji inwestycji.

Termin składania dokumentów to 29 października 2021 r. Warto pamiętać, że najpierw trzeba podpisać umowę o dotację, a potem dopiero przystąpić do prac. Koszty inwestycji nie mogą być poniesione także po terminie realizacji inwestycji określonym w umowie. Inaczej nie będzie można otrzymać dotacji.

Szczegółowe wytyczne dotyczące dotacji określa rozporządzenie nr 3/2021 Prezydenta Miasta Elbląg oraz regulamin szczegółowych warunków dofinansowania (załącznik nr 1 do rozporządzenia).

Dodatkowo, właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Polega ona na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów - w przypadku podatku zryczałtowanego), wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Sieć ciepłownicza w Elblągu

System ciepłowniczy w Elblągu tworzy kilka elementów: źródło ciepła, sieci ciepłownicze, grupowe węzły cieplne (stacje wymiennikowe), indywidualne węzły cieplne, rozdzielnie cieplne oraz instalacje wewnętrzne w budynkach. Zasilany jest on z dwóch źródeł ciepła: Elektrociepłowni Elbląg oraz Ciepłowni Dojazdowa. Zasilanie miasta w ciepło odbywa się poprzez 2 główne sieci magistralne: północ i wschód.

Sieć ciepłownicza Elbląga to 195,84 km rurociągów. 56% sieci to sieć preizolowana pozwalająca zapobiegać nadmiernym stratom ciepła sieciowego oraz 2024 węzły ciepłownicze ze zdalnym odczytem zużycia. W ostatnich 8 latach EPEC przeznaczył około 108 mln złotych na modernizację sieci i ciepłowni, która spełnia wszelkie rygorystyczne wymogi środowiskowe.

***

O EPEC

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu. Dysponuje siecią o łącznej długości prawie 200 km, zasilającą 2024 węzły cieplnych. Ponad połowa sieci jest w technologii preizolowanej. Wszystkie węzły ciepłownicze są wyposażone w układy regulacji automatycznej, firma wdrożyła także system zdalnego odczytu liczników ciepła. 

W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln złotych ze środków unijnych.    

EPEC jest właścicielem ciepłowni węglowej „Dojazdowa” o mocy 40 MW, co pozwala na pokrycie ok. 20-25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną.  

Przedsiębiorstwo zatrudnia 162 pracowników.