Piotr Rudnicki photo

Partnerstwo C&F z Nasdaq rozszerza nasze możliwości oferowania jeszcze bardziej kompletnych rozwiązań, szczególnie dla zarządów największych spółek, które oczekują najlepszych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, zgodności i ryzyka.
Pobierz plik Rozmiar: 3.8 MB