GreenWay Polska

Wróć do wszystkich klientów

2 tys. nowych stacji ładowania w Europie. GreenWay i IONITY na czele konsorcjum EXPAND-E

Europejscy operatorzy sieci ładowania z GreenWay i IONITY na czele zrealizują projekt budowy szybkich ładowarek, których celem będzie ułatwienie kierowcom elektryków podróży po Europie. Utworzone przez firmy konsorcjum EXPAND-E otrzyma od Komisji Europejskiej 70 milionów Euro na budowę 2 tys. nowych stacjiładowania. To największy do tej pory projekt tego typu współfinansowany przez Komisję Europejską.

Liderami EXPAND-E (Expanding Performance and Network Density - Electric) są GreenWay i IONITY, a w jego skłąd wchodza także operatorzy: Renovatio, K-Auto, Fortis i Grid Telecom. Realizowany przez nie trzyletni projekt obejmuje instalację nowych lub rozbudowę istniejących stacji ładowania w ponad 450 lokalizacjach w 22 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Sieć od morza do morza

Celem konsorcjum EXPAND-E jest poszerzenie europejskiej sieci ładowania pojazdów elektrycznych o nowe urządzenia w obszarze od Morza Bałtyckiego do Morza Śródziemnego i od Morza Czarnego do Oceanu Atlantyckiego, a także uzupełnienie luk w zasięgu sieci drogowej TEN-T infrastrukturą ładowania. W sumie w ramach projektu w ponad 450 miejscach będzie rozmieszczonych 2100 tys. stacji ładowania o dużej mocy (150-350 kW) przeznaczonych dla  elektrycznych pojazdów lekkich (LDV) i pojazdów ciężkich (HDV). Wszystkie stacje ładowania będą publicznie dostępne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i będzie można z nich korzystać w usłudze roamingu.

Czysta infrastruktura transportowa – wsparcie CINEA

Projekt konsorcjum EXPAND-E będzie realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Decyzją CINEA - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska – KE przeznaczy na jego realizację kwotę 69,11 mln Euro. Ogółem w tej rundzie Komisja Europejska wybrała do finansowania projekty o łącznej wartości 290 mln Euro.

- Ten projekt jest niezwykle ambitny w swojej skali, i odegra ważną rolę w zapewnieniu niezawodności i pewności kierowcom EV podróżującym po Europie. Zainicjuje on także powstanie rynku ładowania ciężarowych aut elektrycznych poprzez budowę korytarzy HDV. Doceniam zaufanie UE w naszą zdolność do prowadzenia tego skoordynowanego wysiłku wraz z IONITY -  Peter Badik, Managing Partner, GreenWay.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji UE o wyborze projektu EXPAND-E do finansowania. Udało nam się zbudować silne konsorcjum z udziałem kluczowych podmiotów, zwłaszcza w regionach, które wcześniej nie otrzymały dużego dofinansowania, w celu rozmieszczenia dodatkowych stacji ładowania o dużej mocy w całej Europie. Rozbudowa ogólnoeuropejskiej infrastruktury HPC dla samochodów osobowych, a po raz pierwszy także pojazdów użytkowych, wzdłuż sieci drogowej TEN-T jest istotnym elementem przyjęcia się pojazdów elektrycznych i jest niezbędna do osiągnięcia naszych celów klimatycznych - Dr. Marcus Groll, Managing Director, IONITY.

Więcej ładowarek także w Polsce

W związku z realizacją projektu EXPAND-E, GreenWay planuje wybudować w Polsce do końca 2025 roku około 260 punktów ładowania o mocy 150 kW oraz dla aut osobowych oraz 10 punktów ładowania o mocy min. 350kW dla aut dostawczych i ciężarowych. Zostaną one zlokalizowane wzdłuż głównych i pomocniczych korytarzy transportowych polskiej części sieci TEN-T.  

- Projekt EXPAND-E to spojrzenie na infrastrukturę ładowania w szerokiej, europejskiej skali. Taka perspektywa jest niezbędna dla zachowania równomiernego rozrostu sieci i uzupełnienia niedoborów tam, gdzie dostęp do usług ładowania jest jeszcze ograniczony. Ma to niezwykle istotne znaczenie zarówno dla kierowców, jak i z punktu widzenia wymagań kluczowych regulacji unijnych w tym zakresie Rafał Czyżewski, Prezes  GreenWay Polska.

O GreenWay Polska

GreenWay Polska jest częścią międzynarodowej grupy GreenWay, działającej w obszarze elektromobilności. Jest to najintensywniej rozwijająca się sieć ładowania samochodów elektrycznych w środkowym regionie Europy. Firma istnieje od 2011 r. (w Polsce od 2016 r.) i stawia sobie za cel upowszechnienie pojazdów elektrycznych, by Europa Środkowa i Wschodnia stała się czystsza, zdrowsza oraz mniej uzależniona od ropy naftowej. Obecnie w sieci GreenWay znajduje się prawie 600 publicznych stacji ładowania, z czego w Polsce 440. Są to w znacznej większości stacje szybkiego ładowania o dużej mocy.

Oprócz usług ładowania, GreenWay oferuje także profesjonalne usługi w zakresie budowy i zarządzania infrastrukturą ładowania dla innych podmiotów. Oferta obejmuje instalację, konfigurację, utrzymanie i zarządzanie punktami ładowania, również w formie najmu. Firma obsługuje też posiadaczy samochodów elektrycznych korzystających z usług ładowania należących do partnerów GreenWay. Dodatkowo GreenWay oferuje kompleksowe rozwiązania firmom i instytucjom chcącym przekształcać swoją flotę w elektryczną.