GreenWay Polska

Wróć do wszystkich klientów

GreenWay zmienia cennik ładowania samochodów elektrycznych

GreenWay dostosowuje cennik usług ładowania do wzrostu kosztów energii, rosnącej inflacji oraz coraz wyższych kosztów pracy. Pomimo wzrostu cen klienci korzystający z programów abonamentowych nadal będą płacić za kWh najmniej na rynku. Nowy cennik GreenWay będzie obowiązywał od 1 kwietnia br.


Zmiana cennika GreenWay jest spowodowana ponad 100% wzrostem cen rynkowych energii elektrycznej w ciągu ostatniego roku, wzrostem opłat za dystrybucję energii oraz wysoką inflacją skutkującą wzrostem pozostałych kosztów. Średni wzrost cen za kilowatogodzinę dostarczanej energii wyniesie 16%, natomiast opłat abonamentowych w programach cenowych Energia Plus i Max - 14%. Pomimo wzrostu opłat GreenWay Polska utrzyma najniższą na polskim rynku cenę za 1 kWh ładowania samochodu w abonamentach Energia Plus i Max.

Równocześnie GreenWay upraszcza strukturę cennika za ładowanie w zależności od mocy stacji. Opłaty będą określone dla trzech kategorii: dla stacji AC, stacji DC o mocy mniejszej lub równej 100 kW, oraz stacji DC o mocy wyższej niż 100 kW. Ważną - i postulowaną wcześniej przez klientów sieci - zmianą, jest podniesienie opłat za czas postoju samochodu przy stacji ładowania po przekroczeniu limitu bezpłatnych minut na stacjach AC oraz ujednolicenie tego limitu na stacjach  DC dla wszystkich planów cenowych. Celem tego działania jest ograniczenie blokowania miejsc postojowych przy stacjach.

Obowiązujący do końca marca cennik oraz jego nową wersję, która wejdzie w życie w kwietniu, można zobaczyć na stronie internetowej GreenWay Polska:
https://greenwaypolska.pl/wp-content/uploads/sites/7/2022/03/GWPL-CENNIK-2022.02.01-Polski-od-1.04-do-31.07-220311-2.pdf  

W ramach Tarczy Antyinflacyjnej, od lutego br. GreenWay w cenniku stosowana jest tymczasowo obniżona do 5% stawka podatku VAT.

 

O GreenWay Polska

GreenWay Polska jest częścią międzynarodowej grupy GreenWay, działającej w obszarze elektromobilności. Jest to najintensywniej rozwijająca się sieć ładowania samochodów elektrycznych w środkowym regionie Europy. Firma istnieje od 2011 r. (w Polsce od 2016 r.) i stawia sobie za cel upowszechnienie pojazdów elektrycznych, by Europa Środkowa i Wschodnia stała się czystsza, zdrowsza oraz mniej uzależniona od ropy naftowej. Obecnie w sieci GreenWay znajduje się ponad 500 publicznych stacji ładowania, z czego w Polsce 370. Są to w znacznej większości stacje szybkiego ładowania o dużej mocy.