GreenWay Polska

Wróć do wszystkich klientów

GreenWay: Opłaty za nieprawidłowe parkowanie na miejscach do ładowania elektryków

GreenWay Polska zaangażował zarządcę parkingów EuroPark do monitorowania miejsc parkingowych przy swojej sieci publicznych stacji ładowania. Kierowcy, których pojazdy blokują miejsca postojowe przy stacjach ładowania GreenWay od 1 lutego mogą spodziewać się konieczności uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 150 zł za niewłaściwe parkowanie.

Sieć ładowania samochodów elektrycznych GreenWay jest infrastrukturą o charakterze publicznym, z założenia więc mają do niej dostęp wszyscy kierowcy, którzy chcą naładować swój samochód elektryczny.
- Dostajemy od naszych klientów informacje, że nie mogą używać ładowarek, bo blokują je samochody, które już przestały się ładować lub nie są w ogóle podłączone od naszych urządzeń - mówi Grzegorz Sońta, Kierownik Działu Obsługi Klienta GreenWay Polska. - To tak, jakby ktoś zatankował samochód na stacji paliw, po czym udał się na zakupy lub lunch, zostawiając auto przy dystrybutorze.

Miejsca postojowe przy stacjach ładowania GreenWay oznaczone są znakiem D-18a, co oznacza, że przeznaczone są tylko dla pojazdów, które są w trakcie ładowania baterii.

Od 1 lutego zasady postoju przy ładowarkach określone będą dodatkowo regulaminem korzystania z miejsc parkingowych dostępnym tutaj.
Miejsca parkingowe przy stacjach ładowania GreenWay są w odpowiedni sposób oznakowane i  oznaczone odpowiednim znakiem informacyjnym. W świetle regulaminu, poprzez wjazd na teren miejsca parkingowego przy stacji GreenWay, użytkownik pojazdu akceptuje warunek, że miejsce to przeznaczone jest wyłącznie dla pojazdów elektrycznych w celu ich naładowania.
W przypadku braku akceptacji  lub niespełnienia warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z miejsc parkingowych przy stacjach ładowania GreenWay.  


W ramach współpracy GreenWay i EuroPark, od 1 lutego EuroPark będzie stopniowo obejmował  monitoringiem kolejnych stacji ładowania w sieć GreenWay na terenie całej Polski. W sytuacji, gdy na miejscach postojowych przy ładowarkach będą się znajdowały samochody do tego nieuprawnione, ich kierowcy będą musieli liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 150 PLN tytułem niezgodnego z regulaminem korzystania z parkingu. Zasada ta dotyczy samochodów spalinowych oraz samochodów elektrycznych, które nie są podłączone do ładowarki.

Opłata naliczana będzie wyłącznie przez kontrolera EuroParku w oparciu o zdjęcie z widocznym numerem rejestracyjnym pojazdu oraz regulaminem miejsc parkingowych.
Nieprawidłowe zajmowanie miejsca parkingowego przy ładowarce mogą także zgłaszać kierowcy, kontaktując się z EuroPark telefonicznie 22 300 96 05 lub mailowo na adres:  elektryczne@europark.pl.

- EuroPark Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby miejsca postojowe przy stacjach ładowania GreenWay pozostały niezajęte przez nieupoważnione pojazdy - wskazuje Piotr Górski, Dyrektor ds. Rozwoju EuroPark Sp. z o.o. – Niewątpliwie dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy GreenWay Polska a EuroPark Sp. z o. o. wzrośnie dostępność miejsc parkingowych przy ładowarkach GreenWay dla posiadaczy pojazdów elektrycznych, którzy faktycznie chcą z nich skorzystać.

O GreenWay Polska

GreenWay Polska jest częścią międzynarodowej grupy GreenWay, działającej w obszarze elektromobilności. Jest to najintensywniej rozwijająca się sieć ładowania samochodów elektrycznych w środkowym regionie Europy. Firma istnieje od 2011 r. (w Polsce od 2016 r.)
i stawia sobie za cel upowszechnienie pojazdów elektrycznych, by Europa Środkowa
i Wschodnia stała się czystsza, zdrowsza oraz mniej uzależniona od ropy naftowej. Obecnie
w sieci GreenWay znajduje się ponad 440 publicznych stacji ładowania, z czego w Polsce 324. Są to w znacznej większości stacje szybkiego ładowania o dużej mocy.

Oprócz usług ładowania, GreenWay oferuje także profesjonalne usługi w zakresie budowy
i zarządzania infrastrukturą ładowania dla innych podmiotów. Oferta obejmuje instalację, konfigurację, utrzymanie i zarządzanie punktami ładowania, również w formie najmu. Firma obsługuje też posiadaczy samochodów elektrycznych korzystających z usług ładowania należących do partnerów GreenWay. Dodatkowo GreenWay oferuje kompleksowe rozwiązania firmom i instytucjom chcącym przekształcać swoją flotę w elektryczną.

O EuroPark

EuroPark Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy Indigo Parking Group z ponad 40-letnim doświadczeniem w organizacji parkowania w krajach skandynawskich. W Polsce EuroPark Sp. z o.o. działa od 2008 roku, jest jednym z liderów w branży parkingowej, zarządzając obecnie około 300 parkingami w całym kraju.