GreenWay Polska

Wróć do wszystkich klientów

Polenergia rozpoczęła współpracę z GreenWay Polska

Polenergia Sprzedaż dostarczy zieloną energię w standardzie Energia 2051 do obecnych oraz planowanych stacji ładowania pojazdów elektrycznych GreenWay Polska. Umowa między firmami będzie obowiązywać do 2023 r.

 

Rozwój sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych ma ogromne znaczenie dla poprawy komfortu użytkowników samochodów elektrycznych oraz hybrydowych. Jednym z czołowych dostawców tego typu rozwiązań jest firma GreenWay Polska posiadająca w swojej sieci obecnie blisko 300 stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz oferująca kompleksową ofertę sprzedaży i zarządzania stacjami ładowania. Sprzedawcą energii do stacji GreenWay przyłączonych bezpośrednio do sieci energetycznej będzie Polenergia Sprzedaż Sp z o.o., obecnie jedyna na rynku spółka oferująca 100 proc. zielonej energii w standardzie Energia 2051. 

- Nawiązanie współpracy z GreenWay Polska to nie tylko transakcja biznesowa. To realna szansa na wspieranie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz pokazanie użytkownikom samochodów elektrycznych zalet pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Naszym nadrzędnym celem jest udział w redukcji emisji CO2 i popularyzacja energii pochodzącej z OZE przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjnych cen zielonej energii -– mówi Marcin Frątczak – Członek Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż do klientów biznesowych w Polenergii Sprzedaż.

Standard Energia 2051, na jaki zdecydowała się firma GreenWay Polska, realizuje strategię Europejskiego Zielonego Ładu. Zgodnie z założeniami Unii Europejskiej, dostawy energii wytworzonej w każdej godzinie z zeroemisyjnych źródeł, w takim standardzie, będą musiały obowiązywać powszechnie w całej wspólnocie dopiero za 30 lat. Polenergia Sprzedaż, dzięki własnym, położonym na terenie Polski OZE, już teraz oferuje energię z zerowym śladem węglowym w standardzie Energia 2051. Połączenie tej oferty ze skalą działalności GreenWay Polska sprawi, że na terenie Polski samochody elektryczne nie tylko nie będą emitować spalin i CO2, ale także będą zasilane czystą energią, co zmniejsza koszt środowiskowy wynikający z użytkowania takich aut.

Decyzja o nawiązaniu współpracy ze spółką Polenergia stanowi kolejny istotny kamień milowy w rozwoju naszej sieci. – mówi Rafał Czyżewski, Prezes GreenWay Polska.Proces transformacji na energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych był dla nas i dla naszych klientów zawsze kluczowy. Wierzymy, że jest to naturalny kierunek rozwoju elektromobilności i już w niedalekiej przyszłości wszystkie nasze stacje będą gwarantowały zieloną energię. 

 

 

GreenWay Polska

GreenWay Polska jest częścią międzynarodowej grupy GreenWay, działającej w obszarze elektromobilności. Jest to najintensywniej rozwijająca się sieć ładowania samochodów elektrycznych w środkowym regionie Europy. Firma istnieje od 2011 r. (w Polsce od 2016 r.) i stawia sobie za cel upowszechnienie pojazdów elektrycznych, by Europa Środkowa i Wschodnia stała się czystsza, zdrowsza oraz mniej uzależniona od ropy naftowej. Obecnie w sieci GreenWay znajduje się ponad 390 publicznych stacji ładowania, z czego w Polsce 279. Są to w znacznej większości stacje szybkiego ładowania o dużej mocy. Oprócz usług ładowania, GreenWay oferuje także profesjonalne usługi w zakresie budowy i zarządzania infrastrukturą ładowania dla innych podmiotów. Oferta obejmuje instalację, konfigurację, utrzymanie i zarządzanie punktami ładowania, również w formie najmu. Firma obsługuje też posiadaczy samochodów elektrycznych korzystających z usług ładowania należących do partnerów GreenWay. Dodatkowo GreenWay oferuje kompleksowe rozwiązania firmom i instytucjom chcącym przekształcać swoją flotę w elektryczną. 


Polenergia Sprzedaż

Polenergia Sprzedaż to spółka z grupy energetycznej Polenergia. Polenergia Sprzedaż oferuje w 100 proc. zieloną energię z odnawialnych źródeł  klientom biznesowym oraz osobom prywatnym. Obecnie spółka oferuje energię według standardu Energia 2051 gwarantującego neutralne klimatycznie produkty, zgodne z wytycznymi Europejskiego Zielonego Ładu, który ma obowiązywać powszechnie dopiero od 2050 r. 

Polenergia

Polska prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i konwencjonalnych gazowych źródeł oraz dystrybucji, i obrotu energią elektryczną. Strategicznym projektem realizowanym przez Grupę jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3000 MW. Więcej informacji: www.polenergia.pl