OZEOS

Wróć do wszystkich klientów

Technologia OZEOS skojarzy wytwórców OZE z klientami, którzy potrzebują zielonego prądu

Korzystna cena z długoterminowym kontraktem dla wytwórców energii z OZE, a jednocześnie możliwość zakupu “zielonej energii” przez firmy po cenie niższej, niż w tradycyjnej ofercie sprzedawców - to oferta OZEOS. Firma, łącząc kupujących ze sprzedającymi korzysta ze stworzonych samodzielnie algorytmów, szukających “najlepszej pary” do transakcji. To duża zmiana na rynku PPA - i dla OZE, i dla klientów.

Dziś proces zawierania umów PPA opiera się o handlowców, którzy kojarzą pary – między producentami OZE a odbiorcami. Jeśli nie trafią z dopasowaniem źródła OZE dla odbiorcy – oferta może być niedoskonała dla kupującego i będzie wymagać dużego udziału energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, a koszty bilansowania handlowego będą wysokie.

OZEOS zmienia reguły gry na rynku umów PPA

OZEOS – firma założona przez doświadczonego managera z obszaru energetyki, managera ze świata finansów oraz managera IT – opiera swoje oferty o stworzone algorytmy, pozwalające w krótkim czasie  przeanalizować najlepiej pasujące do siebie profile wytwórców OZE z klientami którzy chcą zakupić  zielony prąd.

To najlepsze dopasowanie z kolei umożliwia znaczną redukcję udziału czarnej energii w miksie energetycznym, a jednocześnie daje oszczędności oraz pewność zakupu zielonej energii przez  klienta.

- Nasza propozycja istotnie zmienia sposób zawierania umów PPA – mówi Zbigniew Kinal, prezes OZEOS. - Umożliwiają to stworzone przez nas algorytmy, które bardzo dokładnie dopasowują profile wytwórcy i odbiorcy. Pozwala to na lepsze pokrycie zapotrzebowania odbiorców zieloną energią produkowaną przez wytwórców. Efektem są korzystniejsze ceny dla obu stron. Wytwórca sprzedaje swoją zieloną energię po cenie wyższej, niż kupiłby od niego koncern energetyczny lub zakontraktowałby  ją na aukcji, a odbiorca ma niższą cenę, ponieważ potrzebuje mniej drogiej energii ze źródeł konwencjonalnych – opartych o paliwa stałe – ponieważ większość jego zapotrzebowania pokrywa energia zielona. Bez algorytmu, który stworzyliśmy, byłoby to mniej efektywne kosztowo.

Zdaniem Zbigniewa Kinala, dzięki takim rozwiązaniom, firmy będą mogły zawierać nawet po kilka umów PPA jednocześnie, po to aby możliwie najdokładniej pokryć swoje zapotrzebowanie przy pomocy zielonej energii.

Wytwórcom z kolei, skorzystanie z systemu OZEOS pozwala sprzedać swoją energię stabilnemu odbiorcy, uzyskać lepszą cenę, podpisać wieloletni kontrakt i realizować zyski bez konieczności corocznego poszukiwania klienta.

Trzeci gracz - POB

Zdaniem Zbigniewa Kinala i Krzysztofa Komosy - twórców OZEOS - ważne jest to, by proces kontraktowania zielonej energii był zrozumiały dla wszystkich stron i zapewniał bezpieczeństwo energetyczne klientom, mimo że energia z OZE charakteryzuje się pewną niestabilnością. We współpracy z OZEOS jest to możliwe dzięki uczestnictwu w procesie trzeciej strony, czyli podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB). POB odpowiada za rozliczenia różnicy ilości energii elektrycznej, jaka została pobrana lub niewykorzystana przez odbiorcę końcowego, w stosunku do ilości energii elektrycznej uprzednio zgłoszonej w umowie sprzedaży. Platforma OZEOS tak dobiera pary pod względem dopasowania profilu energetycznego, że udział energii ze źródeł konwencjonalnych w dostawach do klienta jest możliwie najmniejszy, a tym samym najbardziej opłacalny.

Partner nie musi być jeden – OZEOS dobierze najlepszy mix energetyczny

- Wybór partnera, który przez kilka lat będzie dostarczał przedsiębiorstwu energię elektryczną nie jest rzeczą prostą – mówi Krzysztof Komosa, wiceprezes OZEOS. – Ułatwiamy ten proces dzięki profilowaniu. Nasze rozwiązanie, dzięki zaprojektowanym algorytmom dobiera najodpowiedniejsze układy na linii: kupujący - sprzedający. Zainstalowana w OZEOS porównywarka wyszukuje kontrahentów, którzy do siebie najbardziej pasują pod kątem biznesowym. Co istotne, nie są to wyłącznie kontrakty jeden na jeden. Gdy jest to konieczne i korzystne, przedsiębiorca może mieć umowę z kilkoma wytwórcami OZE. Dobieramy mix tak, by pokrywał jak największe zapotrzebowanie na prąd, ale jednocześnie był też najbardziej dopasowany.

Uzyskanie profili porównawczych - zarówno wytwórcy OZE jak i firmy chcącej kupić zieloną energię - jest bezpłatne. Trzeba się zarejestrować na platformie (to także bezpłatne).

OZEOS odczarowuje PPA

Skomplikowane i niejasne przepisy spędzają sen z powiek przedsiębiorcom. Dlatego doradcy OZEOS wspierają wszystkie strony w całym procesie sprzedaży i zakupu zielonej energii.

- W pełni zajmujemy się procesem zakupu i sprzedaży energii - mówi Zbigniew Kinal. - Oznacza to dla naszych klientów, że nie muszą szukać kancelarii prawnych, energetyków, specjalistów, bo nasz serwis pełni również taką rolę.

- Dbamy o interesy każdej ze stron. Tak samo jest dla nas ważny kupujący jak i sprzedający energię - podkreśla Krzysztof Komosa. - Jako niezależny doradca znajdujemy najlepsze rozwiązania, przedstawiamy je, a to strony podejmują finalną decyzję.

Dla średnich i większych graczy energetycznego rynku

OZEOS zaprasza do współpracy producentów OZE, którzy dysponują mocą źródła powyżej 1 MW.

- Co ważne, nie musi to być moc z jednego źródła – podkreśla Zbigniew Kinal. – Może to być łączna moc elektrowni fotowoltaicznej czy wiatrowej, lub nawet z mieszanych źródeł, od jednego czy kilku producentów OZE.

Klientem na zieloną energię może dziś zostać firma zużywająca rocznie powyżej 1 GWh. Rejestracja na platformie jest bezpłatna.

Finansowania na budowę i rozwój platformy internetowej OZEOS udzielił inwestor branżowy na rynku energetyki - spółka DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna.

O OZEOS

Nowa technologa dla umów dla PPA

OZEOS oferuje usługi w zakresie łączenia wytwórców energii OZE z odbiorcami. W tym celu firma stworzyła platformę technologiczną łączącą tych, którzy chcą zabezpieczyć cenę energii w długim okresie w ramach modelu PPA (Power Purchase Agreement) z wytwórcami energii OZE.

Dzięki swym funkcjonalnościom OZEOS pomaga obniżyć koszty działania fabryk, firm usługowych, innych przedsiębiorstw zużywających rocznie więcej niż 1000 MWh. Zastosowane algorytmy umożliwiają bowiem zawarcie długoterminowych kontraktów PPA, które dają gwarancję wolumenu energii dla odbiorców, a wytwórcom stabilną cenę. OZEOS pomaga również w zawarciu kontraktu dla źródła OZE, dzięki któremu wytwórca będzie mógł uzyskać finansowanie z banku pod budowę instalacji OZE.

Zarząd OZEOS

Firma OZEOS powstała w 2021 roku. Zarządzają nią: Zbigniew Kinal i Krzysztof Komosa – - doświadczeni menadżerowie z branż energetyki oraz finansów.

Inwestor

Finansowania na budowę i rozwój platformy online OZEOS udzielił inwestor branżowy na rynku energetyki - spółka DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna.

https://www.ozeos.pl/