Zakład Utylizacyjny

Wróć do wszystkich klientów

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku rusza z kampanią informacyjną. Poznaj prawdę o śmieciach

6 kwietnia Zakład Utylizacyjny w Gdańsku rozpoczął kampanię informacyjną, adresowaną do mieszkańców Gdańska: Dlaczego z „Szadółek” nie pachnie? Poznaj prawdę o śmieciach. Celem jest pokazanie, jak działa przedsiębiorstwo zajmujące się odpadami, w jaki sposób oddziałuje na najbliższe otoczenie oraz co w praktyce oznacza utylizacja odpadów. 

Poprzez kampanię Zakład Utylizacyjny chce przedstawić, w jaki sposób służy miastu i mieszkańcom, oraz jak wpływa na najbliższe otoczenie. Pokazane zostaną źródła brzydkich zapachów oraz działania w kierunku ich minimalizacji. Projekt jest również przestrzenią do komunikowania inwestycji i pokazania horyzontu działań zakładu. 

Głównym narzędziem komunikacyjnym kampanii będzie dedykowana strona internetowa: www.sasiedzi.zut.com.pl, na której mieszkańcy znajdą m.in. informacje na temat usług ZU, z których bezpośrednio mogą skorzystać, a także statystyki, informacje o działaniach Zakładu, podjętych inwestycjach oraz źródłach brzydkiego zapachu. Poprzez stronę będzie można wirtualnie zwiedzić ZU: sortownię, kompostownię, a także cały zakład. Zajmuje on aż 72 ha powierzchni, stąd wirtualne zwiedzanie ułatwi poznanie przedsiębiorstwa i poszczególnych procesów technologicznych, samodzielnie lub z przewodnikiem. 

Kampani jest adresowana także do liderów opinii - radnych miejskich i dzielnicowych. ZU zachęca do osobistych odwiedzin, oczywiście z zachowaniem reguł bezpieczeństwa sanitarnego, 

- O śmieciach rozmawiamy wtedy, kiedy zalegają nam w altanach lub brzydko pachną, temat ten jednak jest dużo szerszy, a biorąc pod uwagę ich ilość, stanowi jedno z największych wyzwań, z którym wszyscy musimy się mierzyć – mówi Iwona Bolt, rzecznik prasowy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. – Uznaliśmy, że budowanie świadomości społecznej o procesach technologicznych, które mają miejsce w naszym przedsiębiorstwie jest ważne z punktu widzenia bliskiego sąsiedztwa, ale również  konsumenckich decyzji, które wpływają na ilość i jakość tego, co trafia do ZU i jest dalej przetwarzane.

Oprócz stale aktualizowanej strony internetowej oraz wizyt, w kampanii wykorzystane będą citylighty zlokalizowane na przystankach komunikacji miejskiej. Działaniom będzie towarzyszyła kampania w mediach społecznościowych. 

O Zakładzie Utylizacyjnym

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. (ZU) realizuje zadania publiczne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w ramach zadań własnych Gminy Miasta Gdańsk. W ciągu roku zagospodarowuje 317 tys. ton odpadów od ponad 500 tys. mieszkańców z 4 gmin w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi prowadząc przy tym efektywny odzysk i recykling.  

Spółka zajmuje się także między innymi wytwarzaniem energii elektrycznej z gazu składowiskowego, produkcją kompostu z odpadów biodegradowalnych czy sprzedażą surowców pozyskanych z odpadów komunalnych. W swoich działaniach kieruje się podnoszeniem świadomości społecznej oraz promocją zasad właściwego postępowania z odpadami. 

Zakład Utylizacyjny rozpoczął działalność w lipcu 1992 r. w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa komunalnego. Obecnie Zakład Utylizacyjny jest miejscem pracy dla 274 osób.

Więcej informacji: Strona główna - Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku (zut.com.pl).

  • Iwona Bolt
  • Główny specjalista ds. Komunikacji i PR, Rzecznik Prasowy
  • ibolt@zut.com.pl
  • 728 895 375
  • Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.