Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Wróć do wszystkich klientów

EPEC wynajmuje swoje tereny pod usługi skierowane do mieszkańców Elbląga

W Elblągu jest już ponad 60 automatów Paczkomat® InPost. Trzy urządzenia znajdują się na terenach udostępnionych przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ale wkrótce przybędą dwa kolejne. Ponadto firma zawarła umowę z drugim dostawcą takich usług – DPD, która od końca stycznia udostępniła już dziewięć automatów paczkowych zlokalizowanych na terenie EPEC. 

Automaty Paczkomat® InPost ustawione są przy stacjach grupowych EPEC, które często znajdują są w dogodnych dla mieszkańców miejscach, przy osiedlach. Korzystając z tego atutu spółka od prawie dwóch lat wynajmuje tereny firmie InPost. 

- Aktualnie na naszych nieruchomościach są zlokalizowane trzy automaty firmy InPost – przy stacjach na ul. Korczaka, Wybickiego oraz Myliusa - mówi Andrzej Kuliński, prezes EPEC. – W styczniu podpisaliśmy aneks na powiększenie o jeden moduł automatów Paczkomat® InPost na Myliusa oraz umowę na lokalizację dwóch kolejnych – jeden stanie przy stacji na Szarych Szeregów, lokalizacja drugiego jest w trakcie ustalania. 

W tym roku przedsiębiorstwo podjęło także współpracę z firmą DPD, która również wprowadziła swoje automaty paczkowe. Firma kurierska postawi łącznie 11 urządzeń na terenach należących do EPEC. Dziewięć z nich już służy elblążanom – zostały uruchomione pod koniec stycznia i zlokalizowane są przy ulicach Myliusa 1a, Broniewskiego 49, Brzechwy 14, Chełmońskiego 10a, Robotnicza 97a (stacja Donimirskich), Kłoczowskiego 15a, Szarych Szeregów 1a, Wybickiego 21. Dwa kolejne powstaną w późniejszym czasie przy stacjach Fromborska 1a i Barona 2a. 

Warto podkreślić, że obie umowy – zarówno z firmą InPost, jak i DPD – zostały zawarte na czas nieokreślony.  

Nie tylko automaty paczkowe   

EPEC prowadzi także inne działania związane z wynajmem obiektów.  

- Jesteśmy w trakcie procedowania wynajmu parkingów przy ul. Korczaka, budynku przy ul. Broniewskiego 49 oraz wynajmu powierzchni dachu jednej ze stacji na potrzeby jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej - dodaje Andrzej Kuliński. - To sposób na pozyskanie dodatkowych przychodów przez EPEC, ale też ułatwienie życia elblążanom, którzy zyskują nowe automaty paczkowe, więcej parkingów czy lepszą jakość połączeń telefonicznych.

***

O EPEC

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu. Dysponuje siecią o łącznej długości prawie 200 km, zasilającą 2024 węzły cieplnych. Ponad połowa sieci jest w technologii preizolowanej. Wszystkie węzły ciepłownicze są wyposażone w układy regulacji automatycznej, firma wdrożyła także system zdalnego odczytu liczników ciepła. 

W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln złotych ze środków unijnych.    

EPEC jest właścicielem ciepłowni węglowej „Dojazdowa” o mocy 40 MW, co pozwala na pokrycie ok. 20-25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną.  

Przedsiębiorstwo zatrudnia 172 pracowników.