Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Wróć do wszystkich klientów

EPEC: czasowe wyłączenie obu magistrali

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wykorzystuje sezon letni na przeprowadzenie niezbędnych modernizacji fragmentów sieci ciepłowniczej. W drugiej połowie sierpnia wykonane zostaną prace na Magistrali Wschód, natomiast na początku września na Magistrali Północ. Ich celem jest unowocześnienie sieci i tym samym zapobieganie stratom ciepła.

Magistrala Wschód

Od 16 do 28 sierpnia prace prowadzone będą na Magistrali Wschód nadzorowane przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Przebudowa sieci ciepłowniczej wiąże się z wyłączeniem magistrali na odcinku od siedziby spółki Tramwaje Elbląskie (ul. Browarnej 91) do Elektrociepłowni Elbląg zarządzanej przez Energę Kogenerację.

W tym czasie przeprowadzony będzie szereg prac remontowych prowadzonych przez EPEC lub Energę Kogenerację:

  • przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczej przy ulicy Portowej,
  • prace związane z wymianą przetworników przepływu,
  • likwidacja miejsca zagrożenia awarią na przyłączu sieci do budynku przy ulicy Portowej,
  • naprawa spawu na Moście Unii Europejskiej,
  • usunięcie zbędnej infrastruktury z rurociągów, tj. likwidacja zaślepionych odpowietrzeń.

Prace nie powinny spowodować zakłóceń w dostawach ciepła i ciepłej wody dla odbiorców.

Magistrala Północ

Wyłączenie Magistrali Północ wiąże się z wymianą przetworników przepływu w Elektrociepłowni Elbląg. Prace będą prowadzone w terminie między 5 a 8 września i potrwają około jednej doby. W tym czasie EPEC przeprowadzi dodatkowe prace remontowe przy ul. Podgórnej polegające na wymianie nieszczelnego zaworu kołnierzowego.

W związku z zaplanowanymi robotami koniecznie będzie wstrzymanie dostaw ciepła i ciepłej wody w rejonie ulicy Wiejskiej, Okulickiego, Wybickiego, Podgórnej, Kasprzaka i Szarych Szeregów. O dokładnym terminie utrudnień w dostawie ciepłej wody EPEC poinformuje mieszkańców w oddzielnym komunikacie. Wyłączenie dostaw ciepłej wody potrwa około 4 godzin.

Sieć ciepłownicza w Elblągu

Magistrale Północ oraz Wschód to dwie główne sieci zaopatrujące Elbląg w ciepło. Połączone są z dwoma źródłami ciepła: Ciepłownią Dojazdowa (EPEC) oraz z Elektrociepłownią Elbląg (Energa Kogeneracja).

Sieć ciepłownicza Elbląga to blisko 200 km rurociągów oraz ponad 2000 węzłów ciepłowniczych ze zdalnym odczytem zużycia. 56% sieci to sieć preizolowana pozwalająca zapobiegać nadmiernym stratom ciepła sieciowego. EPEC dostarcza ciepło do 70% budynków w Elblągu.

***

O EPEC

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu. Dysponuje siecią o łącznej długości prawie 200 km, zasilającą 2024 węzły cieplnych. Ponad połowa sieci jest w technologii preizolowanej. Wszystkie węzły ciepłownicze są wyposażone w układy regulacji automatycznej, firma wdrożyła także system zdalnego odczytu liczników ciepła. 

W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln złotych ze środków unijnych.    

EPEC jest właścicielem ciepłowni węglowej „Dojazdowa” o mocy 40 MW, co pozwala na pokrycie ok. 20-25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną.  

Przedsiębiorstwo zatrudnia 172 pracowników.