Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Wróć do wszystkich klientów

Farma fotowoltaiczna EPEC coraz bliżej. Jest wykonawca

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało umowę z firmą SPIE Elbud Gdańsk S.A. na wybudowanie farmy fotowoltaicznej. Instalacja o mocy 2MW ma powstać do końca maja 2023 r. w części Elbląga zwanej Terkawką. Koszt projektu to ponad 6,5 mln zł, a firma wykonawcza została wyłoniona w przetargu.

Budowa farmy fotowoltaicznej to jedna z inwestycji wynikających ze Strategii Rozwoju EPEC do roku 2025. Jest ona częścią działań mających poprawić efektywność energetyczną, ekologiczną i ekonomiczną elbląskiego dostawcy ciepła.

Farma fotowoltaiczna to jedna z kluczowych inicjatyw strategicznych naszej spółki - mówi Andrzej Kuliński, prezes Zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. - Budowa farmy pozwoli ograniczyć koszty, które ponosimy na energię elektryczną. Dla nas to nie tylko aspekt ekonomiczny, ale też ochrona środowiska. Farma fotowoltaiczna to jedno z wielu ekologicznych działań, jakie podejmujemy.

Formuła “zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiotem podpisanej 21 kwietnia br. umowy jest formuła “zaprojektuj i wybuduj”, składająca się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Drugi etap to wybudowanie farmy fotowoltaicznej 2MW wraz z wszystkimi towarzyszącymi instalacjami. Zakres prac obejmuje także przygotowanie terenu, zakup i instalację niezbędnych elementów, a także uruchomienie farmy.

O wyborze oferty zadecydowały trzy czynniki: cena (90%), okres rękojmi (5%) oraz reakcja na usunięcie awarii 5%. Do postępowania przetargowego przystąpiło sześciu oferentów, z których najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SPIE Elbud Gdańsk S.A w wysokości 6,588 mln zł netto.

Zielone działania EPEC

Farma fotowoltaiczna powstająca na Terkawce to nie pierwsza instalacja słonecznej energii w dorobku EPEC. W kwietniu na dachu swego biurowca spółka uruchomiła mini elektrownię słoneczną - zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy 49,95kW. Pozwoli ona na pokrycie ⅓ zaopatrzenia budynku w energię elektryczną.

Inne inwestycje realizowane przez EPEC, których celem jest odejście od węgla oraz poprawa wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, to budowa układu wysokosprawnej kogeneracji wraz z modernizacją Ciepłowni Dojazdowa oraz zbudowanie magazynu ciepła. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na rok 2025.

***

O EPEC

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu. Dysponuje siecią o łącznej długości prawie 200 km, zasilającą 2024 węzły cieplnych. Ponad połowa sieci jest w technologii preizolowanej. Wszystkie węzły ciepłownicze są wyposażone w układy regulacji automatycznej, firma wdrożyła także system zdalnego odczytu liczników ciepła. 

W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln złotych ze środków unijnych.    

EPEC jest właścicielem ciepłowni węglowej „Dojazdowa” o mocy 40 MW, co pozwala na pokrycie ok. 20-25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną.  

Przedsiębiorstwo zatrudnia 172 pracowników.