Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Wróć do wszystkich klientów

Ruszyła druga edycja programu stażowego EPEC

Po raz kolejny Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaprasza studentki i studentów, do odbycia płatnego stażu. Kwota, jaką otrzyma uczestnik, to 1000 zł netto miesięcznie. Uczestnicy programu będą mieli okazję do zobaczenia, jak działa EPEC i pod okiem opiekuna przekuć wiedzę zdobytą na uczelni na praktykę

Program stażowy w EPEC skierowany jest do studentów zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych kierunków bezpośrednio związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Mogą zgłaszać się studenci energetyki, techniki cieplnej oraz inżynierii środowiska. 

W ramach stażu spółka oferuje dwa miejsca oraz miesięczne stypendium w wysokości 1000 zł dla każdego uczestnika.  Podczas miesięcznych praktyk, wybrane osoby będą miały okazję zobaczyć z bliska, jak wygląda praca w EPEC - czym zajmują się poszczególne osoby, jaki mają system pracy - a także się w nią włączyć. W ramach stażu zostaną zaangażowane w przedsięwzięcia i projekty z zakresu ciepłownictwa. 

- Zakres stażu będzie dopasowany nie tylko do naszych potrzeb, ale także do kierunku studiów stażystów. Chcemy, by studenci mieli okazję wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na uczelniach - mówi Łukasz Makuch, Kierownik Biura Organizacji Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energatyki Cieplnej. - To już druga edycja naszego programu. Wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniej, by jeszcze bardziej dopasować program do oczekiwań studentów, również jeśli chodzi o sam proces rekrutacji.

Nabór na płatny staż do EPEC odbywa się w dniach 1-15 kwietnia 2022. W celu zgłoszenia, należy pobrać i wypełnić formularz ze strony https://epec.pl/o-nas/dolacz-do-nas/program-stazowy/ oraz odesłać na wskazany na stornieadres mailowy.

Studenci, oprócz wsparcia finansowego, mogą liczyć pracę w EPECu. Decyzja o dalszej współpracy będzie podejmowana na koniec okresu stażowego. 

***

O EPEC

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu. Dysponuje siecią o łącznej długości prawie 200 km, zasilającą 2024 węzły cieplnych. Ponad połowa sieci jest w technologii preizolowanej. Wszystkie węzły ciepłownicze są wyposażone w układy regulacji automatycznej, firma wdrożyła także system zdalnego odczytu liczników ciepła. 

W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln złotych ze środków unijnych.    

EPEC jest właścicielem ciepłowni węglowej „Dojazdowa” o mocy 40 MW, co pozwala na pokrycie ok. 20-25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną.  

Przedsiębiorstwo zatrudnia 172 pracowników.