Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Wróć do wszystkich klientów

Ruszył przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej opublikowało zapytanie ofertowe na budowę farmy fotowoltaicznej w Elblągu. Oferty przyjmowane są za pośrednictwem platformy zakupowej EPEC do 23 lutego br. do godz. 10:00.

 Budowa farmy fotowoltaicznej jest jednym z celów strategicznych wynikającym ze Strategii  Rozwoju EPEC do roku 2025. Inwestycja jest częścią modelu zaopatrzenia Miasta Elbląg w energię elektryczną i ciepło. Powstanie w części Elbląga zwaną Terkawką.

- Nasza firma konsekwentnie przeobraża się w firmę zdolną również oferować zieloną energię - mówi Andrzej Kuliński, prezes Zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. - Ogłoszenie przetargu to kolejny krok w tym projekcie. Mamy już podpisaną umowę na dzierżawę działki. Sama inwestycja będzie dodatkowym źródłem dochodów dla naszej spółki, poprzez sprzedaż energii elektrycznej.

Przedmiot zamówienia

Postępowanie zostało ogłoszone na platformie zakupowej EPEC w trybie zapytania ofertowego. Przedmiotem zamówienia jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy około 2 MW w formule” zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadań znajduje się m.in. wykonanie kompleksowej dokumentacji farmy fotowoltaicznej umożliwiającej realizację inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający określił również przedmioty dodatkowe, m.in. usługi elektryczne, roboty instalacyjne, usługi geodezyjne. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie Specyfikacje Warunków Zamówienia, który dostępny jest na platformie zakupowej EPEC.

Planowany termin uruchomienia farmy to koniec roku 2023.

Link do opisu postępowania znajduje się TUTAJ.

***

O EPEC

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu. Dysponuje siecią o łącznej długości prawie 200 km, zasilającą 2024 węzły cieplnych. Ponad połowa sieci jest w technologii preizolowanej. Wszystkie węzły ciepłownicze są wyposażone w układy regulacji automatycznej, firma wdrożyła także system zdalnego odczytu liczników ciepła. 

W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln złotych ze środków unijnych.    

EPEC jest właścicielem ciepłowni węglowej „Dojazdowa” o mocy 40 MW, co pozwala na pokrycie ok. 20-25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną.  

Przedsiębiorstwo zatrudnia 162 pracowników.