Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Wróć do wszystkich klientów

EPEC - coraz więcej zleceń na usługi okołociepłownicze. Obsłuży Tramwaje Elbląskie i Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w tym roku zaopiekuje się instalacjami ciepłowniczymi w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych oraz w nieruchomościach należących do spółki Tramwaje Elbląskie. 

Od początku roku EPEC ma pod swoją opieką węzły cieplne, instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz instalacje wodno-kanalizacyjne w budynkach miejskiej spółki Tramwaje Elbląskie. Wraz z początkiem lutego EPEC rozpoczął współpracę z Zarządem Budynków Komunalnych. Tutaj także spółka zajmie się instalacjami ciepłowniczymi, jak i wodno-kanalizacyjnymi. Pod swoją opieką będzie miała 183 budynki zarządzane przez ZBK.

- Od ponad roku sukcesywnie rozwijamy naszą ofertę usług okołociepłowniczych - komentuje Andrzej Kuliński, prezes Zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. - Widzimy zapotrzebowanie na rynku na takie usługi. Nasi fachowcy są w stanie zadbać o stan infrastruktury należącej nie tylko do naszej spółki. W tym zakresie obsługujemy coraz więcej spółdzielni i instytucji, czego dowodem jest m.in. podpisanie umów z ZBK oraz Tramwajami Elbląskimi. 

W ramach umów EPEC będzie realizował usługi konserwacyjne jako pogotowie techniczne do 31 grudnia 2022 r. Oba kontrakty są efektem postępowań zakupowych przeprowadzonych przez ZBK i Tramwaje Elbląskie. 

Nowy obszar działalności EPEC

Usługi okołociepłownicze w zakresie konserwacji instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych to nowy obszar działalności EPEC. Jest on wynikiem reorganizacji spółki. Powołany pod koniec roku 2021 Wydział Wykonawstwa i Remontów EPEC liczy 55 osób, które wykonują zarówno prace przy projektach zewnętrznych, jak i wewnętrznych spółki

***

O EPEC

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu. Dysponuje siecią o łącznej długości prawie 200 km, zasilającą 2024 węzły cieplnych. Ponad połowa sieci jest w technologii preizolowanej. Wszystkie węzły ciepłownicze są wyposażone w układy regulacji automatycznej, firma wdrożyła także system zdalnego odczytu liczników ciepła. 

W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln złotych ze środków unijnych.    

EPEC jest właścicielem ciepłowni węglowej „Dojazdowa” o mocy 40 MW, co pozwala na pokrycie ok. 20-25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną.  

Przedsiębiorstwo zatrudnia 162 pracowników.