Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Wróć do wszystkich klientów

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej planuje zakupić w tym roku 5000 mb rur preizolowanych. Rusza przetarg

W ramach tegorocznego planu inwestycji Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC) ma w planach zakup 5000 mb rur preizolowanych. Postępowanie potrwa do 19 marca. Dla firm to szansa na stabilny kontrakt z wiarygodnym partnerem.

Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów preizolowanych wraz z osprzętem i usługami. EPEC chce kupić około 5000 mb rurociągów preizolowanych i zmodernizować około 2,5 km sieci ciepłowniczej.

-W czasie, gdy wiele firm martwi się o przyszłość z powodu pandemii, stabilne zamówienie na wiele miesięcy może okazać się szansą dla producentów i dostawców - mówi Andrzej Kuliński, prezes EPEC. - Do udziału w postępowaniu zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy. Zachęcam również do śledzenia platformy zakupowej EPEC, gdzie regularnie pojawiają się informacje o postępowaniach.

Postępowanie zostanie ogłoszone na platformie zakupowej Open Nexus (https://platformazakupowa.pl/pn/epec/proceedings) w trybie zapytania ofertowego z nieograniczonym dostępem. Dodatkowo informacja o rozpoczęciu postępowania zostanie wysłana za pomocą platformy zakupowej do wykonawców, którzy oferują wykonanie dostaw z zakresie opisanego przedmiotu zamówienia i którzy znajdują się w grupie dostawców EPEC. Zostanie dostawcą firmy jest proste – wystarczy, że dana firma zapisze się do takiej grupy poprzez internetową platformę zakupową.

W latach 2016-2020 EPEC zakupił około 22 tys. mb rur preizolowanych. Całkowita kwota za zakup materiałów preizolowanych, takich jak rury, zawory, kolana, mufy, w latach 2016-2020 wyniosła ponad 4,1 mln zł netto.

EPEC realizuje projekt, w ramach którego unowocześnionych zostanie łącznie około 6,8 km sieci. Łączna wartość brutto projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu” wyniesie 26,98 mln zł, z czego 9,86 mln zł pochodzi z funduszy UE ze środków Funduszu Spójności w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu).

***

O EPEC

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu. Dysponuje siecią o łącznej długości prawie 200 km, zasilającą 2024 węzły cieplnych. Ponad połowa sieci jest w technologii preizolowanej. Wszystkie węzły ciepłownicze są wyposażone w układy regulacji automatycznej, firma wdrożyła także system zdalnego odczytu liczników ciepła. 

W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln złotych ze środków unijnych.    

EPEC jest właścicielem ciepłowni węglowej „Dojazdowa” o mocy 40 MW, co pozwala na pokrycie ok. 20-25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną.  

Przedsiębiorstwo zatrudnia 162 pracowników.