Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Wróć do wszystkich klientów

Elbląg: Zmiana cen ciepła. Wyjaśniamy przyczyny i wysokość zmian

Energa Kogeneracja uzyskała zgodę Urzędu Regulacji Energetyki na podniesienie cen ciepła o ponad 5,48 proc. i wprowadza to w życie. Zmiana ceny dla elblążan będzie jednak niższa – 3,2 proc. Jak to możliwe? Wyjaśniamy w informacji.

ENERGA Kogeneracja  jest głównym producentem ciepła w Elblągu. Głównym, lecz niejedynym. Drugim producentem jest EPEC, który oprócz produkcji ciepła, rozprowadza je do budynków na terenie miasta. To ważne dla wyjaśnienia, co dzieje się z cenami ciepła.

Energa Kogeneracja poinformowała, że uzyskała zgodę Urzędu Regulacji Energetyki na podniesienie ceny, jaką EPEC musi jej zapłacić, aby dostarczyć ciepło do odbiorców. Jak wyjaśnia Energa: 

„Zatwierdzony przez URE wzrost ceny referencyjnej dla węgla wynosi 11,41%, natomiast dla biomasy -  1,47%. W Elektrociepłowni Elbląg, przygotowywanej do zmiany wytwarzania ciepła z paliwa węglowego na gazowe, obecnie ciepło jest już wytwarzane w dużej części z biomasy, lecz także jeszcze przejściowo w jednym kotle węglowym (co jest niezbędne, aby zapewnić ciepło w rozpoczętym sezonie grzewczym). Zatem przez najbliższy rok wzrost ceny wytwarzanego ciepła dla odbiorców Elblągu jest umiarkowany i wynosi 5,48% (czyli mniej niż wynosi ogólny wzrost cen w taryfie dla EKO - 7,65%). Cena ta wynika ze wzrostu kosztów niezależnych od elektrociepłowni, głównie rosnących cen paliw i uprawnień do emisji CO2.” 

EPEC zapłaci EKO więcej o 5,8 proc….

Temat cen ciepła jest ogromnie skomplikowany. Dowodem niech będzie fakt, że wzrost cen zakupu ciepła dla EPEC to nie 5,48 proc, ale – 5,8 proc. Różnica ta wynika z ilości zakupionego przez EPEC ciepła. Energa sprzedaje je nie tylko do EPEC, ale też do innych odbiorców, stąd taka rozbieżność między wzrostem ceny, którą zaakceptował URE, a tym, który na rachunku widzi EPEC.

… ale klient EPEC – o 3,2 proc. 

Choć cena, jaką musi zapłacić EPEC Enerdze za ciepło wzrosła o 5,8 procent, zmiana cen dla klientów EPEC będzie niższa – wzrost wyniesie ok. 3,2 proc. Jak to się stało? 

Dzieje się tak dlatego, że nie zmieniła się cena produkcji ciepła w należącej do EPEC ciepłowni przy ul. Dojazdowej i nie wzrosły ceny przesyłu ciepła. 

***

O EPEC

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu. Dysponuje siecią o łącznej długości prawie 200 km, zasilającą 2024 węzły cieplnych. Ponad połowa sieci jest w technologii preizolowanej. Wszystkie węzły ciepłownicze są wyposażone w układy regulacji automatycznej, firma wdrożyła także system zdalnego odczytu liczników ciepła. 

W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln złotych ze środków unijnych.    

EPEC jest właścicielem ciepłowni węglowej „Dojazdowa” o mocy 40 MW, co pozwala na pokrycie ok. 20-25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną.  

Przedsiębiorstwo zatrudnia 162 pracowników.