Stilo Energy

Wróć do wszystkich klientów

Stilo Energy – pierwsza polska firma w SunSpec Alliance

Stilo Energy, jako pierwsza polska firma z branży fotowoltaicznej, dołączył do SunSpec Alliance - globalnego zrzeszenia dążącego do stworzenia powszechnych standardów technicznych dla elektrowni słonecznych i inteligentnych sieci rozproszonych. Tym samym spółka weźmie udział w światowej inicjatywie, która ma na celu popularyzację taniej i efektywnej fotowoltaiki opartej o innowacyjne rozwiązania techniczne. Zastosowanie w instalacjach PV protokołu komunikacyjnego sunspec, rozwijanego przez SunSpec Alliance, jest wymagane przez polskich dystrybutorów energii elektrycznej.

Dynamiczna branża

Fotowoltaika to szybko rozwijający się rynek: według danych niemieckiego Instytutu Systemów Energii Słonecznej Towarzystwa Frauhofera (największa w Europie organizacja zajmująca się badaniami stosowanymi i ich wdrożeniami w przemyśle), roczna stopa wzrostu (CAGR) liczby instalacji  PV wyniosła 36,8% w latach 2010-2018.

O ile trudno jest przewidzieć tempo rozwoju rynku w przyszłości (jest ono bowiem zależne od polityk państwowych i programów rządowych), według Allied Market Research globalny rynek fotowoltaiczny został wyceniony na 53 916,0 mln USD w 2018 r., a do 2026 r. jego wartość ma wynieść 333 735,1 mln USD, przy wzroście CAGR na poziomie 25,1% od 2019 r. o 2026 r.

Standardy potrzebne od zaraz

W tak dynamicznej branży niezwykle istotne jest stworzenie standardów technicznych, które umożliwią jej zrównoważony rozwój na poziomie globalnym.

- Standaryzacja światowej fotowoltaiki jest głęboko uzasadniona - mówi Mirosław Bieliński, prezes Stilo Energy. - Zróżnicowane podejście do nowinek technologicznych jest doskonale widoczne na stosunkowo niewielkim rynku polskim. Tymczasem zastosowanie standardowych rozwiązań jest kluczem do rozwoju branży i utrzymania cen atrakcyjnych dla klientów.

Aspektów technologicznych w świecie fotowoltaiki jest sporo, a dotyczą one nie tylko samych urządzeń i instalacji, ale także tego, w jaki sposób komunikują się one z siecią. To właśnie na tym odcinku pojawia się najwięcej wyzwań.

- Zarządzający sieciami energetycznymi coraz częściej podkreślają, że niezbędna będzie możliwość sterowania mocą wyprodukowaną na polskich dachach - mówi Mirosław Bieliński.
- Dlatego już dziś oczekują instalowania urządzeń komunikacyjnych i wystandaryzowanych protokołów, aby w przyszłości móc bardzo szybko włączyć je w system, który będzie przewidywalny i pozwoli na współpracę wielu mikroinstalacji z siecią energetyczną.  Protokół komunikacyjny sunspec, rozwijany przez SunSpec Alliance jest protokołem otwartym. Instalujemy go w naszych urządzeniach już dziś. Pragniemy bowiem, aby nasze urządzenia idealnie współpracowały z siecią energetyczną przyczyniając się do jej większej stabilności
.

***

Fotowoltaika w Polsce to obecnie ponad  1000 MW zainstalowanej mocy, a wartość ta corocznie się podwaja (dla porównania - węglowa Elektrownia Ostrołęka C ma mieć moc zainstalowaną ok. 1000 MW). Połowę zainstalowanej mocy stanowią mikroinstalacje fotowoltaiczne, najczęściej finansowane przez osoby prywatne i małe firmy na dachach domów jednorodzinnych.
Rozwój fotowoltaiki wspiera rząd RP, oferując wart miliard złotych program "Mój Prąd"  - sięgające nawet 5 tys. zł dopłaty do mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dzięki programowi “Mój Prąd” ma powstać ok. 200 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych (obecnie ich liczbę szacuje się na ponad 100 tys.). To jeden z głównych elementów energetyki rozproszonej, wspierającej energetyczne bezpieczeństwo Polski.

***

Sunspec Alliance

Organizacja zrzesza ponad 100 podmiotów z całego świata reprezentujących branżę energii słonecznej i rozproszonej.  Celem Sunspec Alliance jest zmniejszenie kosztów, promowanie innowacji i przyspieszenie rozwoju fotowoltaiki poprzez wypracowanie i przyjęcie wspólnych standardów informacyjnych zapewniających interoperacyjność systemu „plug & play”. Standardy SunSpec dotyczą funkcjonowania elektrowni słonecznych i magazynów energii w inteligentnych sieciach - w tym systemów mieszkaniowych, komercyjnych i na skalę użytkową.
www.sunspec.org 

Stilo Energy
Llider w dziedzinie inteligentnych instalacji fotowoltaicznych, w pierwszej trójce polskich firm na rynku mikroinstalacji prosumenckich. Partner NFOiŚ w rządowym programie "Mój Prąd". Na polskich dachach jest już około 2000 instalacji z mikrofalownikami ze znakiem Stilo. Obroty firmy w 2019 roku były ponad 7 razy wyższe niż w 2018 roku.

www.stiloenergy.pl