S&T

Wróć do wszystkich klientów

Inwestycje w IT - co planują polskie firmy w 2020 roku?

Z raportu „Dojrzałość technologiczna polskich firm”, wydanego przez S&T, HPE i Infor  wynika, że polskie przedsiębiorstwa w latach 2020-2021 będą inwestować przede wszystkim w informatyzację procesów logistycznych i obsługę realizacji sprzedaży. Na liście priorytetów znajdują się także kwestie bezpieczeństwa, ochrony informacji oraz analityki.  Jednocześnie, ponad połowa polskich firm twierdzi, że nie ma wystarczającego budżetu na wszystkie zaplanowane inwestycje w technologie. 

W przeprowadzonym na zlecenie S&T, HPE i Infor badaniu polskich firm:

  • blisko 40% menedżerów średniego i wyższego szczebla zadeklarowało, że w ciągu najbliższych dwóch lat ich firmy zainwestują w cyfryzację logistyki, realizacji sprzedaży, a także w poprawę poziomu bezpieczeństwa  i ochrony informacji.
  • Niewiele mniej respondentów jako najważniejszy obszar planowanej informatyzacji wskazało analitykę (32%), oraz finanse i kontroling (31%).
  • Co czwarta firma zamierza też przeznaczyć środki na inwestycje w zarządzanie, planowanie i monitorowanie produkcji.

 

Kolejne obszary, które chcą informatyzować polskie firmy:

  • 15% badanych zapowiedziało inwestycje w informatyzację zarządzania zasobami ludzkimi
  • 18% respondentów wskazało, że ich firmy będą inwestować w obsługę klienta
  • 15% jako najważniejszy obszar inwestycji w cyfryzację wskazało zarządzanie zasobami ludzkimi
  • 14% badanych menedżerów jako obszar planowanej informatyzacji wymieniło marketing
  • 12% respondentów wskazało obszar utrzymania ruchu i zarządzania majątkiem

 

- Ostatnie dane o rosnącej inflacji i zwiększającej się presji płacowej wskazują, że rodzime przedsiębiorstwa  będą musiały  w znacznie większym niż dotychczas stopniu skoncentrować się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. To jedyny sposób na  utrzymanie  efektywności kosztowej, a tym samym  swojej konkurencyjności na rynku - mówi Maurycy Pałkiewicz, Członek Zarządu S&T. – Z naszego badania wynika, że  17% firm  przeznaczy na informatyzację w tym roku ponad 10 milionów złotych.

 

Czy firmy stać na informatyzację?

Ponad połowa (59%) respondentów z przebadanych polskich firm twierdzi, że te nie posiadają one wystarczającego budżetu na wszystkie planowane inwestycje w technologie IT. Managerowie  zamierzają  więc realizować zaplanowane projekty stopniowo. Zaledwie jedna trzecia respondentów przyznała, że dysponuje budżetem na narzędzia cyfrowe, który wyczerpuje potrzeby organizacji, w której pracują.. 11% firm z uwagi na brak wymaganego budżetu nie jest w stanie wdrażać nowych technologii, aby były efektywne i spełniały swoje zadania.

- Pamiętajmy jednak, że transformacja cyfrowa, niezależnie jakich obszarów dotyczy, oznacza głęboką zmianę organizacyjną dla przedsiębiorstwa i często koszt jej przeprowadzenia jest dużo wyższy niż ten wynikający wprost z zakupu technologii.- dodaje Maurycy Pałkiewicz.

 

Jakie będą budżety inwestycyjne na 2020?

W 2010 roku ponad połowa (52%) polskich firm deklaruje posiadanie budżet na inwestycje w technologie IT poniżej 1 mln zł. 16% przedsiębiorstw zapowiada wydatki na poziomie od 1-3 mln zł, 9% w wysokości 3-5 mln zł, a 6% od 5 do 10 mln zł. Budżet inwestycyjny w na poziomie powyżej 10 mln zł deklaruje 17% firm.

- Obok możliwości finansowych, wyzwaniem dla polskich firm jest także weryfikacja stanu posiadania określonych rozwiązań technologicznych i możliwości ich integracji z nowymi, a także podjęcie próby oszacowania oczekiwanego zwrotu - komentuje Adam Tomczak, Central Europe SMB Sales Leader, Hewlett Packard Enterprise. - Od wiarygodnej oceny statusu quo zależy, czy inwestowane w rozwój środki przyniosą optymalne efekty – niezależnie od tego czy planujemy wydać milion złotych, czy dziesięć.

 

O Raporcie “Dojrzałość technologiczna polskich firm”

Opublikowany przez S&T, Hewlett Packard Enterprise i Infor raport branżowy “Dojrzałość technologiczna polskich firm” powstał w oparciu o badanie opinii menedżerów w polskich przedsiębiorstwach, przeprowadzone przez firmę IDG we wrześniu i październiku 2019 roku. Jego celem jest przyjrzenie się polskiemu środowisku biznesowemu przez pryzmat najważniejszych zagadnień związanych z transformacją cyfrową.

Cały dokument do pobrania: www.snt.pl/raport

O S&T

S&T to jeden z największych integratorów IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do międzynarodowej grupy zatrudniającej blisko 5 tys. pracowników w 25 krajach na całym świecie. W Polsce koncentruje się na implementacji technologii IT w obszarze infrastruktury sprzętowej i rozwiązań sieciowych. Firma wdraża również systemy do zarządzania przedsiębiorstwem  klasy ERP, APS, MES, SCADA, BI oraz CRM. S&T świadczy także usługi z zakresu projektowania dedykowanych aplikacji biznesowych. Jako jeden z niewielu podmiotów na rynku dysponuje własną siecią 13 biur serwisowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, gwarantujących lokalne wsparcie użytkowników w trybie 24/7. Spółka S&T związana jest z polskim rynkiem usług informatycznych od ponad 50 lat. W Polsce w jej strukturach pracuje zespół ponad 400 specjalistów, wśród nich: certyfikowani programiści, architekci, inżynierowie wsparcia, analitycy, testerzy oprogramowania, eksperci z zakresu administrowania siecią i zarządzania infrastrukturą sprzętową oraz konsultanci wdrożeniowi z zakresu: finansów, kontrolingu, sprzedaży, logistyki, handlu detalicznego i produkcji.

O HPE

Firma oferuje wsparcie dla podejmowanych przez organizacje wysiłków do szybszego, bardziej efektywnego osiągania nowych,ambitnych celów. Nie wyznacza przy tym drogi, którą mają podążać klienci. Niezależnie od tego, czy wybierają tradycyjny model IT, środowiska chmurowe, czy hybrydowe – HPE dostarcza technologie oraz rozwiązania niezbędne do odniesienia sukcesu. Oferowane przez HPE produkty, usługi konsultingowe i supportowe tworzą najbardziej kompleksowe portfolio IT na rynku - od chmury dla centrów danych i infrastruktury konwergentnej, przez serwery, pamięci masowe, sieci, po aplikacje na komputery biurkowe i konsulting transformacyjny. Dedykowana oferta specjalistycznych usług finansowych i szkoleniowych pozwala każdemu skorzystać z odpowiednich rozwiązań technologicznych oraz zrealizować własne, unikalne cele biznesowe.

Blisko 80-letnią historię HPE przepełnia duch innowacyjności. Prowadzone w skali globalnej badania i prace rozwojowe, w szczególności projekty podejmowane w laboratoriach Hewlett Packard Labs, pomagają firmom planować swój rozwój i budować strategie pozwalające na transformację posiadanych platform technologicznych do środowisk IT przyszłości.

O Infor

Infor tworzy oprogramowanie dostępne w chmurze zarówno dla dużych organizacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Swoje rozwiązania projektuje tak, aby wspierać rozwój klientów na każdym etapie. Infor to 17 300 pracowników i ponad 68 000 klientów w ponad 170 krajach. Więcej na www.infor.com

Klienci Infor na całym świecie obejmują:

  • 20 najlepszych firm z branży lotniczej • 9 z 10 najlepszych firm high-tech • 14 z 25 największych amerykańskich sieci opieki zdrowotnej • 19 z 20 największych miast w USA • 18 z 20 najlepszych dostawców motoryzacyjnych • 14 z 20 najlepszych dystrybutorów przemysłowych • 13 z 20 największych światowych sprzedawców detalicznych • 4 z 5 najlepszych piwowarów • 17 z 20 najlepszych światowych banków • 9 z 10 największych światowych marek hotelowych • 7 z 10 najlepszych światowych marek luksusowych