S&T

Wróć do wszystkich klientów

Raport S&T, HPE i Infor: Polskie firmy nie nadążają z cyfryzacją

Według 59% menedżerów w polskich przedsiębiorstwach nie ma wystarczających budżetów na potrzebne inwestycje w technologie IT, a według co dziesiątego, brak środków wręcz  je uniemożliwia. Menedżerowie mają też obawy o zbyt niskie kompetencje pracowników i zlecanie usług IT na zewnątrz. Czy rodzime przedsiębiorstwa nie uczestniczą w światowym trendzie transformacji cyfrowej? Co możemy powiedzieć o dojrzałości technologicznej polskich firm? Odpowiedzi starają się udzielić eksperci S&T, Hewlett Packard Enterprise i Infor we wspólnym raporcie “Dojrzałość technologiczna polskich firm”.

Cyfryzacja jest bardzo silnym światowym trendem. Rozwój technologiczny przynosi nowe narzędzia IT, a te z kolei - otwierają nowe drogi do podnoszenia konkurencyjności. Komisja Europejska zaczęła prowadzić indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI (The Digital Economy and Society Index) dla państw członkowskich. W tegorocznym raporcie opartym o indeks DESI, Polska plasuje się na trzecim miejscu od końca pod względem integracji technologii cyfrowych w firmach, zamykając europejską stawkę razem z Rumunią i Bułgarią.

 

Firmy pod lupą

Stworzony przez S&T, Hewlett Packard Enterprise i Infor raport “Dojrzałość technologiczna polskich firm” powstał w oparciu o badanie opinii menedżerów w polskich przedsiębiorstwach, przeprowadzone przez firmę IDG we wrześniu i październiku 2019 roku. Publikacja jest dostępna do bezpłatnego pobrania na stronie www.snt.pl/raport. Jej celem jest przyjrzenie się polskiemu środowisku biznesowemu przez pryzmat zaawansowania w digitalizację procesów, rozumienia i gotowości do przeprowadzenia transformacji cyfrowej, preferowanych modeli konsumpcji usług IT, organizacji zasobów ludzkich czy planów inwestycyjnych i podejścia do kwestii bezpieczeństwa informatycznego. Opracowanie uwzględnia również korzyści, jakie menedżerowie przypisują cyfryzacji procesów.
- W badaniu widać, że menedżerowie podchodzą do benefitów informatyzacji w sposób zróżnicowany, często prezentując podejście selektywne, dotyczące wąskich obszarów - mówi Maurycy Pałkiewicz, Członek Zarządu w S&T. - To błąd. Transformacja cyfrowa jest bowiem głęboką i kompleksową przemianą firmy na wielu płaszczyznach, a korzyści z informatyzacji rozpatrywane tylko przez pryzmat wybranych wdrożeń gubią synergię wynikającą z podejścia całościowego - dodaje.

 

Brak środków, czy może brak wiedzy?

W Raporcie “Dojrzałość technologiczna polskich firm” większość menedżerów stwierdziła, że ich firmy mają ograniczone środki na inwestycje w nowe wdrożenia IT. Jednocześnie okazuje się, że bardzo wiele firm w ogóle nie korzysta z outsourcingu IT.
- Ponad połowa menedżerów zadeklarowała, że ich firma nie korzysta z outsourcingu - komentuje Adam Tomczak, SMB Sales Leader na Europę Środkową w Hewlett Packard Enterprise . - Być może to właśnie jest przejawem archaicznego podejścia? Inwestując w zakup własnej infrastruktury IT „zamrażamy” kapitał, który z dnia na dzień traci na wartości. Może to jest odpowiedni moment, by właściwie te koszty zrestrukturyzować, na przykład zlecając profesjonalne usługi, a resztę środków przeznaczyć na podwyższenie kompetencji pracowników?

 

Czy firmy są gotowe na zmiany?

Ponad połowa menedżerów identyfikuje transformację cyfrową jako głęboką zmianę sposobu działalności firmy. Jednocześnie, wielu z nich wskazuje liczne bariery (w tym ograniczone możliwości finansowe) i obawy przed cyfryzacją. Wielu respondentów wykazuje również głęboki sceptycyzm wobec rozwiązań chmurowych, które są ważnym sposobem implementacji systemów dziedzinowych i istotnym elementem transformacji cyfrowej.
- Firmy stoją dziś przed rosnącymi wyzwaniami związanymi z jednej strony z globalną konkurencją, a z drugiej strony z popytem klientów na wysoce spersonalizowane produkty - mówi Phil Lewis, wiceprezes Infor. - Wyniki Raportu potwierdzają, że nowoczesne podejście oznacza dla przedsiębiorstw zmianę na poziomie strategicznym, a technologia musi być prosta w użyciu i odpowiadać specyficznym potrzebom branży. Utknięcie w tradycyjnym myśleniu o technologii jest bardzo ryzykowne, to właśnie dostępne w chmurze, zaawansowane systemy ERP z wbudowanymi funkcjami analitycznymi, stanowią pierwszy krok w kierunku cyfrowej ewolucji.

 

Główne wyniki z badania:

  • 61% badanych transformacja cyfrowa kojarzy się z “przeprowadzoną na poziomie strategicznym zmianą sposobu działalności firmy w celu pełnego wykorzystania potencjału technologii cyfrowych”
  • Dla 51% respondentów najważniejszą obawą i barierą związaną z wdrażaniem narzędzi cyfrowych jest “brak wymaganych kompetencji pracowniczych i wewnętrznych zasobów ludzkich do obsługi procesu zmiany”
  • Ponad połowa badanych deklaruje, że ich firmy NIE korzystają z outsourcingu usług IT i infrastruktury
  • Menedżerowie wskazali obszary, w których firmy planują informatyzować procesy w ciągu najbliższych dwóch lat: to logistyka i realizacja sprzedaży oraz bezpieczeństwo i ochrona informacji


O badaniu
Raport powstał w oparciu o badanie opinii przeprowadzone przez firmę IDG we wrześniu i październiku 2019 roku. Grupa respondentów to menedżerowie IT różnego szczebla oraz przedstawiciele pionów biznesowych w średnich (zatrudniających od 100 do 250 osób) i dużych firmach (zatrudnienie powyżej 250 osób). Kwestionariusz wypełniła grupa 251 reprezentantów firm, które prowadzą swoją działalność w Polsce. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI - respondenci samodzielnie wypełniali ankietę online lub udzielali odpowiedzi na pytania podczas wywiadu telefonicznego.

Pomysłodawca i inicjator projektu: S&T
Partnerzy projektu: Hewlett Packard Enterprise oraz Infor.

***

S&T to jeden z największych integratorów IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do międzynarodowej grupy zatrudniającej blisko 5 tys. pracowników w 25 krajach na całym świecie. W Polsce koncentruje się na implementacji technologii IT w obszarze infrastruktury sprzętowej i rozwiązań sieciowych. Firma wdraża również systemy do zarządzania przedsiębiorstwem  klasy ERP, APS, MES, SCADA, BI oraz CRM. S&T świadczy także usługi z zakresu projektowania dedykowanych aplikacji biznesowych. Jako jeden z niewielu podmiotów na rynku dysponuje własną siecią 13 biur serwisowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, gwarantujących lokalne wsparcie użytkowników w trybie 24/7. Spółka S&T związana jest z polskim rynkiem usług informatycznych od ponad 50 lat. W Polsce w jej strukturach pracuje zespół ponad 400 specjalistów, wśród nich: certyfikowani programiści, architekci, inżynierowie wsparcia, analitycy, testerzy oprogramowania, eksperci z zakresu administrowania siecią i zarządzania infrastrukturą sprzętową oraz konsultanci wdrożeniowi z zakresu: finansów, kontrolingu, sprzedaży, logistyki, handlu detalicznego i produkcji.

 

Hewlett Packard Enterprise to globalna firma oferująca usługi platform-as-a-service - od brzegu sieci aż po chmurę, która pomaga organizacjom szybciej osiągać zamierzone efekty, odblokowując wartość płynącą ze wszystkich ich danych, wszędzie. Wieloletnia historia innowacji i śmiałych idei, które zmieniają na lepsze nasz sposób życia i pracy, umożliwia HPE oferowanie unikalnych, otwartych i inteligentnych rozwiązań technologicznych zapewniających spójne doświadczenie - we wszystkich chmurach, po najdalszy brzeg sieci. W ten sposób firma pomaga klientom w opracowywaniu nowych modeli biznesowych, nowych sposobów angażowania klienta i zwiększaniu wydajności operacyjnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.hpe.com.

Infor tworzy oprogramowanie dostępne w chmurze zarówno dla dużych organizacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Swoje rozwiązania projektuje tak, aby wspierać rozwój klientów na każdym etapie. Infor to 17 300 pracowników i ponad 68 000 klientów w ponad 170 krajach. Więcej na www.infor.com
Klienci Infor na całym świecie obejmują:
20 najlepszych firm z branży lotniczej • 9 z 10 najlepszych firm high-tech • 14 z 25 największych amerykańskich sieci opieki zdrowotnej • 19 z 20 największych miast w USA • 18 z 20 najlepszych dostawców motoryzacyjnych • 14 z 20 najlepszych dystrybutorów przemysłowych • 13 z 20 największych światowych sprzedawców detalicznych • 4 z 5 najlepszych piwowarów • 17 z 20 najlepszych światowych banków • 9 z 10 największych światowych marek hotelowych • 7 z 10 najlepszych światowych marek luksusowych