BIOPRO

Wróć do wszystkich klientów

Eksperci i praktycy wymienią się doświadczeniami z realizacji projektów w sektorze wod-kan - konferencja EKOGMINA już za 2 tygodnie.

Jak ocenić sprawność systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w polskich gminach? Jak uchronić się przed zagrożeniami wynikającymi z jego nieprawidłowości? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą specjaliści wod-kan 4 października w Gdańsku podczas konferencji EKOGMINA 2018. Gdańskie Forum stworzy okazję do podzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zarządzaniu systemami wodno-kanalizacyjnymi oraz projektami rekultywacji zbiorników wodnych. Wszyscy zainteresowani specjaliści mogą dołączyć do dyskusji - trwa rejestracja on-line na www.ekogmina.biopro.pl

Pierwsze Forum Praktyków otwiera cykl konferencji EKOGMINA, które mają zwrócić uwagę na potrzebę wymiany wiedzy między gminami, wykonawcami i naukowcami w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Na spotkaniach nie tylko będzie można zaktualizować wiedzę techniczną, ale i poznać praktyczne rozwiązania dotyczące zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną. Pomysłodawcą i organizatorem cyklu konferencji jest firma BIOPRO Sp. z o. o.

EKOGMINA przyniesie gotowe rozwiązania

- EKOGMINA to okazja do wymiany wiedzy i opinii praktyków oraz ekspertów polskiej branży wodno-kanalizacyjnej – wyjaśnia Andrzej Osiński, ekspert Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, prelegent konferencji EKOGMINA 2018. - Będziemy dzielić się doświadczeniami w oparciu o rzeczywiste realizacje w gminach oraz dyskutować o mocnych i słabych stronach dzisiejszych technologii. Wszystko po to, by wspólnie wypracować listę najlepszych praktyk w tym sektorze – podsumowuje Osiński.

Wśród najważniejszych zagadnień poruszanych podczas konferencji wymienia się problematykę jakości obsługi i utrzymania systemu wodno-kanalizacyjnego, aspekty skutecznej eksploatacji, ocenę stanu inwentaryzacji sieci w gminach oraz monitoring i zarządzanie danymi. Konferencja obejmie także dyskusję nad stanem środowiska, a w tym o zagrożeniach wynikających z braku wody pitnej oraz zanieczyszczeń zbiorników wodnych.

Jezioro Gołdap – czyli jak skutecznie rekultywować

Podczas konferencji zostaną poruszone tematy związane ze środowiskiem naturalnym. Uczestnicy poznają przykłady skutecznych metod rekultywacji zbiorników wodnych oraz narzędzia pozwalające efektywnie zarządzać gospodarką wodną. W tej sesji prof. dr hab. inż. Tomasz Heese omówi proces rekultywacji jeziora Gołdap glinką bentonitową wzbogaconą lantanem, który zakończył się sukcesem, a jeziorny fitoplankton nie jest już zdominowany przez sinice niebezpieczne dla zdrowia.

– Zastosowana technologia, choć mało znana w Polsce, okazała się dla jeziora Gołdap optymalnym rozwiązaniem w procesie rekultywacji – mówi prof. dr hab. inż. Tomasz Heese. – Wyniki pokazują, że jezioro zostało oczyszczone, a gmina Gołdap ma pełne powody do dumy i promowania się jako uzdrowisko.

W tej sesji uczestnicy Forum będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o udanym procesie rekultywacji oraz poznać inne skuteczne metody naturalnego oczyszczania wód.

 ***

W tym roku EKOGMINA odbędzie się w hotelu Radisson Blu w Gdańsku.

Będziemy mogli wysłuchać wystąpienia wielu szanowanych profesorów, m.in. prof. Mariana Kwietniewskiego („Kompleksowość i opis systemu wod-kan – rola danych technicznych w zarządzaniu”), prof. Jacka Mąkini („Eksploatacja systemu wod-kan – dobre praktyki obsługi systemów”), prof. Zbigniewa Heidricha („Rozwój systemów wod-kan w gminach – realizacja zadań inwestycyjnych i optymalizacja budżetu projektów”) oraz prof. Tomasza Heese („Środowisko naturalne – inwestycja rozwojowa gmin”).

Konferencja jest objęta patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Gdańsk, wortal Północna.TV, wydawnictwo Seidel-Przywecki oraz portal www.sozosfera.pl. Partnerami i sponsorami forum zostali: Ecol-Unicon, Sensus Polska, DS Consulting oraz Phoslock Europe GmbH.

Więcej informacji o konferencji na stronie wydarzenia www.ekogmina.biopro.pl.

BIOPRO Sp. z o.o.

Spółka skupiająca w swym zespole ekspertów i praktyków z zakresu oczyszczania wody i ścieków, a także neutralizacji odorów i substancji toksycznych. Oferuje kompleksową ofertę w zakresie badań, analiz, koncepcji, projektowania i wdrażania rozwiązań technicznych. W swym portfolio Spółka oferuje także sprzedaż produktów, jak neutralizatory oraz systemy wentylacji i odpylania. Realizuje prace na rzecz podmiotówzróżnych sektorów gospodarki, w tym samorządów, przedsiębiorstw komunalnych, oczyszczalni ścieków, wysypisk i sortowni śmieci czy szeroko pojętego przemysłu. W ostatnim czasie zrealizowała projekt rekultywacji jeziora Gołdap w Warmińsko-Mazurskiem oraz rozbudowę systemu wentylacji w Hali Sortowni w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie.

Więcej informacji na www.biopro.pl