BIOPRO

Wróć do wszystkich klientów

Czy ścieki mogą być eko? Rusza nowy cykl konferencji EKOGMINA 2018

4 października w Gdańsku odbędzie się I Forum Praktyków EKOGMINA 2018 dotyczące zarządzania gospodarką wodno-kanalizacyjną w gminach. Celem konferencji jest wymiana dobrych praktyk oraz poznanie najnowszych, skutecznych technologii. Spotkanie dedykowane jest zarówno przedstawicielom samorządowym w szczególności małych i średnich gmin, jak i przedsiębiorcom z branży sanitarnej. Pomysłodawcą i organizatorem cyklu konferencji jest firma BIOPRO Sp. z o. o. 

- Obserwujemy dynamiczny rozwój polskich samorządów w obszarze gospodarki wodnej i kanalizacyjnej. Widzimy wiele ciekawych, a także innowacyjnych projektów realizowanych przez gminy. Uznaliśmy, że warto pokazać je szerszej grupie praktyków dlatego podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu cyklu konferencji pod nazwą EKOGMINA – mówi Tomasz Grochowski, prezes zarządu BIOPRO, spółki specjalizującej się w doradztwie autorskich rozwiązań dla branży sanitarnej. - Jako konsultanci, chcemy aktywnie wspierać rozwój polskiej gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Jestem przekonany, że podczas gdańskiego I Forum Praktyków EKOGMINA 2018 rozpoczniemy szeroką, branżową dyskusję na temat eksploatacji i utrzymania istniejących instalacji wod-kan – dodaje Tomasz Grochowski.

Najważniejsze zagadnienia

Wśród najważniejszych zagadnień poruszanych podczas konferencji wymienia się problematykę jakości obsługi i utrzymania systemu wod-kan, aspekty skutecznej eksploatacji, ocenę stanu inwentaryzacji sieci wod-kan w gminach oraz monitoring i zarządzanie danymi. Konferencja obejmie także dyskusję nad stanem środowiska, a w tym o zagrożeniach wynikających z braku wody pitnej oraz zanieczyszczeń zbiorników wodnych.

3 w 1

Wydarzenie łączy trzy elementy: prelekcje i praktyczne wykłady, eksperckie panele dyskusyjne oraz strefę targowo-wystawienniczą. Konferencja została zaplanowana w taki sposób by, poza wymianą dobrych praktyk i wypracowaniem najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania gospodarką wodno-kanalizacyjną, nawiązać trwałe relacje biznesowe, które przyczynią się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Studia przypadku i dobre praktyki

EKOGMINA to wyjątkowe spotkanie umożliwiające wymianę wiedzy i opinii praktyków oraz ekspertów polskiej branży wod-kan – wyjaśnia Andrzej Wójtowicz, Prezes Zarządu Wodociągi Słupsk i prelegent Forum EKOGMINA 2018. - Celem konferencji jest stworzenie skutecznej platformy wymiany doświadczeń w zakresie praktycznych metod stosowanych obecnie w projektach wod-kan. Będziemy dzielić się widzą i doświadczeniem w oparciu o rzeczywiste realizacje w gminach oraz dyskutować o mocnych i słabych stronach dzisiejszych technologii. Wszystko po to, by wspólnie wypracować listę najlepszych praktyk w tym sektorze – podsumowuje Wójtowicz.

 ***

Konferencja kierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów małych i średnich gmin, przedsiębiorstw komunalnych oraz wykonawców i przedsiębiorców branży sanitarnej. Pierwsze Forum Praktyków otwiera cykl konferencji EKOGMINA, które mają zwrócić uwagę na potrzebę wymiany wiedzy między gminami i wykonawcami w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

Więcej informacji o konferencji na stronie wydarzenia www.ekogmina.biopro.pl.

BIOPRO Sp. z o.o.

Spółka skupiająca w swym zespole ekspertów i praktyków z zakresu oczyszczania wody i ścieków, a także neutralizacji odorów i substancji toksycznych. Oferuje kompleksową ofertę w zakresie badań, analiz, koncepcji, projektowania i wdrażania rozwiązań technicznych. W swym portfolio Spółka oferuje także sprzedaż produktów, jak neutralizatory oraz systemy wentylacji i odpylania. Realizuje prace na rzecz podmiotów z różnych sektorów gospodarki, w tym samorządów, przedsiębiorstw komunalnych, oczyszczalni ścieków, wysypisk i sortowni śmieci czy szeroko pojętego przemysłu. W ostatnim czasie zrealizowała projekt rekultywacji jeziora Gołdap w Warmińsko-Mazurskiem oraz rozbudowę systemu wentylacji w Hali Sortowni w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie.

Więcej informacji na www.biopro.pl