Forum Gdańsk

Wróć do wszystkich klientów

Forum Gdańsk: 100 dzieł na 100-lecie Niepodległości. Wystawa „Wolność w sztuce - 3 pokolenia”

Forum Gdańsk zaprasza na wystawę „Wolność w sztuce – 3 pokolenia” przygotowaną przez Zarząd Gdańskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków, której wernisaż odbędzie się w sobotę 10 listopada br. o godzinie 17.00 w przy bulwarze nad Kanałem Raduni.

Gdański Okręg Związku Polskich Artystów Plastyków jest organizatorem szerokiej prezentacji sztuki plastycznej — „Wolność w sztuce – 3 pokolenia”. Wystawa stanowi wielopokoleniowy przekaz plastyczny z aspektem cennych dla Gdańska wartości wolnościowych i bezcennego dziedzictwa niepodległościowego Polski. W obrazach, rzeźbach, tkaninie artystycznej, fotografiach, grafikach i innych plastycznych formach przekazu artystycznego zobaczyć będzie można bezgraniczną ekspresję, którą zaprezentuje stu artystów zrzeszonych w gdańskim związku.

- Jesteśmy dumni, iż wystawa, nawiązująca do idei wolności, solidarności i otwartości, która zbiega się z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zostanie zaprezentowana właśnie w Forum Gdańsk – mówi Magdalena Gibney, dyrektor Forum Gdańsk. 
– to kolejny znak, że Forum staje się jednym z symboli Gdańska.

Wystawa prezentująca ponad 100 dzieł jest dorobkiem ostatnich miesięcy pracy trzech pokoleń twórców budujących gdańską tożsamość. Atrakcją pokazu będą prace artystów należących do najstarszego pokolenia twórców, takich jak: Krystyna Jacobson, Magdalena Heyda-Usarewicz, Janina Karczewska-Konieczna, Bogusław Górecki, Janusz Tartyłło, Adam Błażejowski, prof. Czesław Tumielewicz czy prof. Henryk Cześnik. Zobaczymy wielu bardzo różniących się od siebie malarzy, prezentujących różne style czy nurty, wypowiadających się różnymi środkami, reprezentujących indywidualny zasób symboli charakteryzujący ich twórczość. To przegląd artystów zrzeszonych w gdańskim związku, mimo to stanowi interesujący pokaz wybrzeżowej plastyki przełomu XX i XXI wieku.

Wystawa „Wolność w sztuce - 3 pokolenia” potrwa od 10 do 20 listopada 2018. Można ją oglądać w Forum Gdańsk od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 – 22:00 i w niedziele w godz. 9:00 – 21:00.

Wernisaż:10.11.2018 godzina 17.00
Kurator wystawy: Ryszard Kowalewski.

 

Forum Gdańsk powstało w formule partnerstwa inwestora prywatnego z partnerem publicznym, czyli Miastem Gdańsk i spółki Multi Poland, będącej częścią międzynarodowego koncernu Multi Corporation. To nowoczesne miejsce łączące przestrzenie publiczne, usługi, handel, rozrywkę, restauracje i kawiarnie, która powstała m.in. dzięki przykryciu torów kolejowych. Przestrzeń publiczna stanowi powyżej 40 proc. tego miejskiego centrum.

Multi Corporation to jeden z największych deweloperów , właścicieli i zarządców wysokiej jakości centrów usługowo-handlowych w Europie oraz Turcji. Realizowane przez firmę projekty stają się często katalizatorem rozwoju ekonomicznego i społecznego miast i regionów. Od swojego powstania w 1982 roku, Multi zajmowało się ponad 190 projektami. www.multi.eu